Vekaleten atamalarda ek ödeme ayrıntısı

Vekaleten atanan memurlara, vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadrolar için belirlenen ek ödemeden fazla olması durumunda, bu farkın ödenmesi gerekiyor. Ödeme, vekalet görevine başladıkları tarihten itibaren ve görevi devam ettikleri sürece yapılmak durumunda.

  • 792

Vekaleten atanan memurların, vekalet ettikleri kadro için belirlenen ek ödemenin asli kadrolar için öngörülen ek ödemeden yüksek olması halinde, aradaki farkın ödenmesi gerekmekiyor. Bu durum, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 9'uncu maddesinin belirttiği şartlara tabi. Ödeme, vekalet görevine başladıkları tarihten itibaren ve görev devam ettiği sürece yapılır. Vekalet görevine atanacak personelin, asli kadro için aranan tüm şartları taşıması, ödemenin yapılabilmesi için bir diğer önemli koşul olarak ön plana çıkmakta.

MEMUR5.COM editörü, meseleyi soru-cevapla açıklıyor.

Vekaleten atanan memurlara vekalet ettiği kadronun ek ödemesi ödenir mi?

Vekaleten yapılan atamalarda ek ödemeden hangi şartlarda yararlanılacağı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 9'uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirlenmiştir.

Buna göre 375 sayılı KHK'nin ek 9 uncu maddesinde; “Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanun'un 86'ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir…” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre bir kadroya vekalet ettirilenlere, vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde aradaki farkın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenecektir.

Bakmadan Geçme