• Haberler
  • Memur
  • Valilere KHK ile idari para cezası verme yetkisine AYM'den iptal

Valilere KHK ile idari para cezası verme yetkisine AYM'den iptal

Anayasa Mahkemesi (AYM), 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerini Anayasa'ya aykırı buldu. Bu kapsamda, valilere 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunanlara idari para cezası verme yetkisinin iptaline karar verdi.

İptal kararına gerekçe olarak, söz konusu düzenlemenin Anayasa'nın 38. maddesi ile çeliştiği belirtildi. Anayasa'nın suç ve cezalara ilişkin esaslarına göre, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamayacağı hükmüne dikkat çekildi. AYM, idari para cezasının da ceza kapsamında olduğunu ve kanuniliği ilkesine uygun olmadığını vurguladı.

AYM'nin bu kararıyla, Anayasa'nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek konular arasında yer alan idari yaptırımlara dair bir düzenlemenin iptal edilmesine karar verdiği belirtildi. Bu nedenle, valilere asılsız ihbarlara karşı uygulanan idari para cezası verme yetkisinin kaldırıldığına karar verildi.

Bakmadan Geçme