Ücretin ne kadarı haczedilebilir veya başkasına temlik edilebilir?

İşçilerin sıklıkla sordukları sorulardan birisi de ücretlerinin ne kadarlık tutarının haczedilebileceğidir.

  • 122

4857 sayılı İş Kanunu'nun 35 inci maddesinde işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği veya başkasına devir ve temlik olunamayacağı (nafaka borçları hariç) belirtilmiştir.

Buna göre işçilerin nafaka borçları haricinde ücretinin ancak dörtte biri haczedilebilir veya temlik edilebilir.

Bakmadan Geçme