• Haberler
  • Aktüel
  • Turkcell Yönetim Kurulu üyelerinin maaşları açıklandı

Turkcell Yönetim Kurulu üyelerinin maaşları açıklandı

Turkcell'in 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile alacakları ücretler belli oldu.

Turkcell'in 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile alacakları ücretler belli oldu.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine 2024 yılında 150 bin TL net aylık ücret ödeniyor.

Şirketin 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alındı:

"Şirketin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin konsolide finansal tabloları onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

2024 yılı bağış sınırı, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarında yer alan Turkcell Türkiye segmenti gelirinin yüzde birini (%1) aşmayacak şekilde olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçime ilişkin gündem maddesine istinaden Şirketimiz A grubu pay sahibi TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin gösterdiği adaylardan;

Şenol Kazancı, Ayşe Nur Bahçekapılı, Figen Kılıç, Nail Olpak, Melikşah Yasin ile bir diğer yönetim kurulu üyeliğine Salim Arda Ermut ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine SPK tarafından olumsuz görüş bildirilmeyen Mehmet Naci İnci, İdris Sarısoy, Serdar Çetin'in

3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine aylık net 150 bin TL ücret ödenmesine, söz konusu ücretin şirket çalışanlarına yapılacak ücret zammı ortalaması oranında arttırılmasına karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

2023 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde; 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 2,8531809 TL (net 2,5678628 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 6.276.998.060 TL tutarındaki kar payının, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca, 5 Aralık 2024 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur."

Bakmadan Geçme