• Haberler
  • Aktüel
  • Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu Bakü'de ikinci kez toplandı

Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu Bakü'de ikinci kez toplandı

Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu Bakü'de ikinci kez toplandı

Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu Bakü'de ikinci kez toplandı
Türk Devletleri Teşkilatının uhdesinde Türk Dil Kurumu ve Uluslararası Türk Akademisi iş birliğinde, “Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu İkinci Toplantısı” 6-7 Mayıs 2024 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Nesimî Adına Dilçilik Enstitüsü ev sahipliğinde Azerbaycan Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Toplantının açış konuşmasında konuşan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman MERT konuşmasında, ortak alfabe çalışmalarının, Türk dillerinin kültürel ve bilimsel alışverişini kolaylaştırarak bir araya getireceğini; bu çabaların, dilin sadece kelimeler arasında değil, aynı zamanda yazılı bir şekilde ortak bir anlayışa sahip olmasının hedeflendiğini aktardı. Başkan MERT ayrıca, Türk dünyasındaki farklı topluluklar arasında iletişimin güçlendirileceğinin ve kültürel bağların kuvvetlendirileceğinin de altını çizdi.
TOPLANTI DÖRT OTURUM ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Söz konusu toplantı dört oturum şeklinde gerçekleştirilirken toplantının birinci oturumuna “Alfabe Alanında Yürütülen Çalışmaların ve İlerlemenin Değerlendirilmesi” başlığı ile Azerbaycan Atatürk Kültür Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nizami CAFEROV, ikinci oturumuna “Türk Dünyası Ortak Alfabesi Konusunda Bir Eylem Planının Belirlenmesi” başlığı ile Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman MERT, üçüncü oturumuna “Ortak Terminoloji Alanındaki Çalışmaların Değerlendirilmesi ve Atılacak Adımlar” başlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı Dil Siyaseti Komitesi Başkanı Doç. Dr. Erbol TİLEŞOV, dördüncü ve son kapanış oturumuna ise Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin MUSTAFAYEV başkanlık etti.
ORTAK TERMİNOLOJİ ALANINDA GEÇMİŞTE YAPILAN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLİRKEN EYLEM PLANI ORTAYA KONULDU
Toplantının genelinde ortak alfabeye ilişkin mevcut sorunların çözümüne ilişkin fikirlerin geliştirilmesi, ortaya çıkan önerilere istinaden ortak alfabeye ilişkin bir eylem planının ortaya konulması, ortak terminoloji alanında geçmişte yapılan çalışmalar değerlendirilerek terminoloji alanında yürütülen projelerin tanıtılması ve ortak terminoloji alanında atılması gereken adımlar gibi konular üzerine duruldu.

Bakmadan Geçme