Terör mağdurlarına süre uzatımı kararı

Terör ve terörle mücadele çerçevesinde zarar gören bireyler ve özel hukuk tüzel kişilerin zararlarının ulusal ve uluslararası yargı mercilerine başvurmadan hızlı, etkin ve adil bir şekilde tazmin edilmesini sağlamak amacıyla 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun çıkarılmıştı. Bu kanun, 27 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş ve uygulama yönetmeliği ise 20 Ekim 2004 tarihinde yürürlüğe konulmuştu.

Bu kapsamda, yaralanma, sakat kalma ve ölüm gibi durumlarla beraber, taşınır ve taşınmaz mülkiyetinde meydana gelen zararlar, tarım ve hayvancılıkla ilgili zararlar ve terör nedeniyle göç etmek zorunda kalan bireylerin ve özel hukuk tüzel kişilerin mal varlıklarına ulaşamaması sonucu uğradıkları zararlar karşılanıyor.

Bu zararların karşılanması için illerde Vali Yardımcıları başkanlığında Zarar Tespit Komisyonları oluşturulmuştur. Başvuruların yoğun olduğu Mardin, Şırnak ve Hakkâri gibi illerde birden fazla komisyon kurulmuş olup, ülke genelinde halen 48 ilde 57 Komisyon aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bugün yayımlanan Resmi Gazetede Cumhurbaşkanlığı kararı ile terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanmasıyla ilgili yapılan başvurularda sonuçlandırılma süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi.

Bakmadan Geçme