• Haberler
  • Dünya
  • TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye olarak, terörle mücadele ediyor ve uluslararası toplumun güvenliğine önemli katkılar sunuyoruz'

TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye olarak, terörle mücadele ediyor ve uluslararası toplumun güvenliğine önemli katkılar sunuyoruz'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Parlamenterler Ağı Bakü Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 'Türkiye olarak biz terörün her şekliyle mücadele ediyor ve uluslararası toplumun güvenliğine çok önemli katkılar sunuyoruz' dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Parlamenterler Ağı Bakü Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye olarak biz terörün her şekliyle mücadele ediyor ve uluslararası toplumun güvenliğine çok önemli katkılar sunuyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açılışını yaptığı Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Parlamenterler Ağı Bakü Konferansı’nın 2’inci oturumunda konuşma yaptı. Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı’nın toplantısında bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bu kıymetli platformda sizlere hitap etmek üzere yeniden davet edildiğim için de sizlere ve Muhterem Hanımefendi Sahibe Gafarova’ya şükranlarımı sunuyorum. İki gün boyunca yapılacak toplantıların verimli geçmesini, ülkelerimiz için olumlu gelişmelere ve güçlü iş birliklerine kapı aralamasını temenni ediyorum. 1961 yılında çift kutuplu bir dünyada bağımsızlığı ve egemenliği için mücadelesinde farklı bir yol tercih eden 25 ülke bir araya gelerek Bağlantısızlar Hareketi’ni kurmuşlardı. Soğuk savaş döneminde oldukça anlamlı olan bu hareket, soğuk savaşın akabinde, iki kutuplu dünyanın sona ermesiyle de anlamını yitirmiş değildir. Bağlantısızlar Hareketi’nin 1961 yılında yayımladığı kuruluş deklarasyonunda uluslararası sosyal adaletin tesisi çağrısında bulunulmuştu, bugün bu çağrı halen güncelliğini ve tazeliğini koruyor. Aynı deklarasyonda Birleşmiş Milletler Şartı’nın güncellenmesi istenmiş, Güvenlik Konseyi’nin yapısının değiştirilmesi gerektiği vurgulanmıştı. O günden bu yana geçen 61 yılda bu çağrının ne kadar haklı olduğuna defalarca şahit olduk” dedi.

“Daha adil, daha müreffeh ve daha insancıl bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz”

Bağlantısızlar Hareketi’nin dünyasındaki barışın tesisine katkı sağalmayabileceğini ifade eden Şentop, “Afrika’dan Avrupa’ya Asya’dan Amerika’ya dünyanın birçok bölgesinde yaşanan sorunlar Bağlantısızlar Hareketi’nin kuruluş deklarasyonunda açıkça karşı çıktığı, küresel güç rekabeti, silahlanma yarışı ve emperyal emellerin bir sonucudur. Tüm bu yaşananlar BM Güvenlik Konseyinin işlevsizliğinin ve yapısının ivedilikle değiştirilmesi, yeniden yapılandırılması gerektiğinin açık bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık ifade ettiği üzere Türkiye olarak bu hususu ‘Dünya beşten büyüktür’ ifadesiyle sloganlaştırdık. Bugün dünyamızın karşı karşıya olduğu, sosyal adaletsizlik, açlık, yoksulluk, düzensiz göç, insanlığa karşı işlenen suçlar gibi küresel ölçekte önem arz eden konularda kalıcı çözümler üretilebilmesi ancak temel insanlık değerlerini ve adaleti esas alarak mümkün olacaktır. Biz daha adil, daha müreffeh ve daha insancıl bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz” sözlerini kullandı.

Terörün tüm ülkeleri derinden etkileyen bir tehdit olarak uluslararası toplumun gündemini meşgul ettiğini belirten Şentop, “Kıymetli dostlarım, Evet artık iki kutuplu bir dünya yok, ancak bugün hala adaletsizlikler, eşitsizlikler devam ediyor, tehdit ve sınamalar ise daha da karmaşık bir halde karşımızda duruyor. Tam da bu noktada günümüzün en önemli tehditlerinden biri olan terörden bahsetmek gerektiği fikrindeyim. Terör bugün tüm dünyayı, burada temsilcisi bulunan tüm ülkeleri derinden etkileyen bir tehdit olarak uluslararası toplumun gündemini meşgul ediyor. Üstelik bu tehdit, hiçbir ülkenin tek başına alt edemeyeceği, çok önemli uluslararası boyutları olan, ancak uluslararası bir iş birliği ve bütüncül bir strateji ile mücadele edilebilecek bir olgudur. Türkiye olarak biz terörün her tür ve şekliyle mücadele ediyor ve uluslararası toplumun güvenliğine çok önemli katkılar sunmaya devam ediyoruz. Ayrıca bu küresel tehditle mücadelede, çok taraflılığın sembollerinden olan bu platformun önemli bir rol alabileceğine inanıyoruz” dedi.

“Küresel meseleler iş birliği, eşgüdüm ve mücadele gerektiriyor”

TBMM Başkanı Şentop konuşmasında, “Korona virüs salgını her alanda çok taraflılığın ne kadar önemli olduğunu ve en önemlisi her bir fert güven, refah ve sağlığa kavuşmadan hiç kimsenin güvende, sağlıklı ve huzurlu olamayacağını çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Küresel meseleler yine küresel iş birliği, eşgüdüm ve mücadele gerektiriyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi dünyada sorunlar, ihtilaflar ve tehditler arttıkça ve karmaşıklaştıkça farklı vizyon, bakış açısı ve yaklaşımlara olan ihtiyaç da artmakta, çok taraflılık ve çok seslilik uluslararası arenada giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu noktada tabiatı gereği çok sesli ve çok taraflı olan parlamenter diplomasi küresel sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmekte önemli katkılar sunabilecektir” ifadelerine yer verdi.

“Parlamenter ağın oluşturması uluslararası toplum açısından da oldukça faydalı olacaktır”

Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter ağının önemli roller üstlenebileceğini belirten Şentop, “Hükümetler arası ilişkilerin de sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayabilir. Bu çerçevede bu hareketin çok güçlü bir parlamenter ağ oluşturması uluslararası toplum açısından da oldukça faydalı olacaktır. İki kutuplu bir dünyada çok taraflılığı önceleyen, sorunların, ihtilafların çözümünü çok taraflılıkta arayan bağlantısız ülkeler günümüzün çok kutuplu dünyasında daha çok söz sahibi olmalıdır ve inanıyorum ki olacaktır. 60 yılı geride bırakan ve 120 üyeye ulaşan Bağlantısızlar Hareketi uluslararası dengeleri adalete yönlendirme, barış, eşitlik, iş birliği ve esenlik dolu bir dünyanın inşasına katkı verme noktasında önemli bir potansiyele sahiptir” şeklinde konuştu.

“Azerbaycan, soğuk savaş sonrası dönemde çok başarılı bir denge politikası izledi”

Azerbaycan Dönem Başkanlığı’nın, bağlantısızlar hareketine katkı sağladığını vurgulayan Şentop, “Azerbaycan, soğuk savaş sonrası dönemde çok başarılı bir denge politikası izlemiştir. Bağlantısız harekete katılmadan önce bile örnek bir dış politika ile bağlantısız bir tutum benimseyen Azerbaycan’ın, soğuk savaş sonrası bağlantısızlar hareketinin tekrar güçlenmesinde de büyük bir rol üstlendiği kanaatindeyim. Bu vesileyle gelmekten her zaman ziyadesiyle memnun olduğum güzel şehir Bakü’de sizlerle bir arada bulunmaktan ve bu toplantının bir parçası olmaktan duyduğum büyük mutluluğu bir kez daha ifade etmek isterim. Sizlerin şahsınızda halklarınıza sağlık, huzur ve refah dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bakmadan Geçme