• Haberler
  • İşçi
  • Tasarruf genelgesindeki kamu işçilerine ilişkin kritik düzenlemeler

Tasarruf genelgesindeki kamu işçilerine ilişkin kritik düzenlemeler

Tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 17 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelge'de kamu işçilerini ilgilendiren önemli düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre;

1- Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla çalışma ücreti ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacaktır.

2- Kamu kurum ve kuruluşları, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma giderlerini asgari seviyede tutmak amacıyla 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda yer alan serbest zaman ve denkleştirme süresi hükümlerini öncelikle uygulayacaktır.

3- 4857 sayılı Kanun kapsamında çalışan işçilerin yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık ücretli izin süreleri, ilgili yıl içerisinde kullanılacaktır.

4- Ayrıca, ilgililerin önceki yıllarda hak kazanıp kullanmadıkları yıllık ücretli izin süreleri, yürütülen hizmetlerde aksamaya sebep olmayacak şekilde azami 3 yıl içerisinde kullanılacaktır.

Bu düzenleme ile uzun yıllar izin kullanmayıp ta emekli olurken izin ücreti almaya çeki düzen verildiği görülmektedir. Yine işçilerin yıllık izinlerini yıl içerisinde kullandırılarak sonraki yıllara devri engellenmeye çalışılmaktadır. Memurlardan farklı olarak işçilerin hakettikleri izinlerin sonraki yıllara devrinde yıl sınırı bulunmamaktadır. 

Bakmadan Geçme