Stajyer öğrenciye 'sevgilim' dedi tazminatsız işten atıldı

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 2016/1327 E. , 2018/27134 Kararı ile cinsel taciz nedeniyle iş akdi feshinde önemli bir karara imza attı.

  • 224

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, stajyer öğrenciye yönelik cinsel taciz iddiasıyla işten çıkarılan bir çalışanın dosyasında karara imza attı. Davacının iş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayanmadığı gerekçesiyle feshedilmesine karşın, mahkeme davacının eylemlerini işverence yapılan fesih hakkı olarak kabul etti ve tazminata hükmetti. İşyerindeki cinsel taciz eylemleri nedeniyle işverenin feshi haklı bulundu. Davacının stajyer öğrenciye yönelik kullandığı "aşkım, sevgilim" gibi ifadelerin işyerinde kabul edilemez olduğu belirtildi. Davacının iyi niyetli olmadığı ve kötü niyetli davrandığı tespit edildi. Yargıtay, mahkemenin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini kabul etmesini hatalı buldu ve feshin haklı olduğuna hükmetti. MEMUR5.COM editörü, iş hukuku ve cinsel taciz konularında önemli bir referans niteliği taşıyan kararın ayrıntılarıyla kaleme aldı.

Mahkeme kararının özetinde neler yer alıyor?

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının eylemlerinin 4857 Sayılı İş Kanunu 25/2-c bendi kapsamında haklı fesih nedeni ağırlığında olmadığı, ancak bu tarz (aşkım sevgilim) konuşmaların şaka bile olsa iş yerinde kullanılması ve bu olayın ortaya çıkması nedeniyle aynı Kanun'un 18. maddesinde belirtilen işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli neden kabul edilebileceği, bu hali ile davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacağı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildi.

Stajyer öğrenciye ''aşkım, sevgilim'' dedi tazminatsız işten atıldı

İş Kanunu’nun 25/2 maddesinin (c) alt bendine göre işçinin “işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması” işverene iş sözleşmesini haklı sebeple fesih hakkı verir.

Somut olayda, kalite kontrol işçisi olan davacının iş sözleşmesi; bölümünde bulunan lise stajyeri ...'a sözlü tacizde bulunduğu gerekçesi ile feshedilmiştir. Dosya içeriğine göre davacının stajer öğrenciye yönelik ''aşkım, sevgilim'' gibi kelimeler kullandığı gerekçesiyle savunmasının istendiği, davacının savunmasında kendisine hiçbir art niyet ve davranış içerisinde olmadan şaka olarak söylediğini beyan ettiği anlaşıldı.

Mahkemece davacı tanığı olarak dinlenen stajer ... ; davacıyla aynı bölümde olduklarını, davacı ve ... isimli işçinin kendisine "aşkım, canım" gibi kelimeler kullandıklarını, kendisinin onların bu davranışlarından rahatsız olduğunu gerek sözleri gerekse hareketleriyle onlara ifade ettiğini, ancak onların söylemeye devam ettiğini, kendisinin erkek arkadaşından ayrıldığı için davacının kendisine "sen bunları kafana takma, birine demek istiyorsan bana aşkım de, canım de" dediğini , ancak davacının bu şekilde demesinin iyi niyetli olmadığını, kötü niyetli olduğunu fark ettiğini , davacı ile arasında olan olayları okuldaki öğretmenine anlattığını, bunu anlatmasının nedeninin davacı ile arasında yaşanan olaylardan rahatsızlık duyduğu ve bölümünün değiştirilmesi olduğunu, davacı ile arasında geçen olayları okulda öğretmenine anlattıktan sonra öğretmeninin işyerine geldiğini ve insan kaynakları ile görüştüklerini, davacıyı şikayet ettiğini beyan etti.

Yargıtay hangi yönde karar verdi?

Mahkemece her ne kadar davacının eyleminin 4857 Sayılı İş Kanunu 25/2-c bendi kapsamında haklı fesih nedeni ağırlığında olmadığı, geçerli neden kabul edilebileceği belirtilmiş ise de, davacının işyerinde stajer olarak bulunan öğrenciye karşı sabit olan eylemleri doğruluk ve bağlılığa uygun olmayan , muhatabını rahatsız edici nitelikteki olup işverence yapılan fesih haklı sayılmalı. Mahkemece kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirdi.

 

 

Bakmadan Geçme