Sözleşmeli CTE personeline kadro verilecek mi?

Son günlerde taşerona kadro verilmesi konusunda yaşanan gelişmelerle birlikte Ceza infaz kurumlarında görev yapan 4/B'li infaz ve koruma memurları da kendilerine kadro verilmesini istiyor.

Sözleşmeli CTE personeline kadro verilecek mi?

Son günlerde taşerona kadro verilmesi konusunda yaşanan gelişmelerle birlikte Ceza infaz kurumlarında görev yapan 4/B'li infaz ve koruma memurları da kendilerine kadro verilmesini istiyor.

 

SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMALARA KADRO VERİLECEK Mİ?

 

4/B sözleşmeli infaz ve koruma memurları da büyük merakla kadro verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Özellikle son günlerde gündeme gelen taşerona kadro verilmesi konusuyla birlikte 4/B'li CTE çalışanları da kendilerine kadro verilmesini istiyor. İşte sözleşmelilere kadroda son durum ve detaylar.

 

CİPDER: "4/B PERSONEL DE KADROYA GEÇİRİLSİN"

 

Ceza İnfaz Kurumları Personeli Yardımlaşma ve Dayanıma Derneği, 4/B sözleşmeli infaz ve koruma memurları diğer ünvanlardaki CTE çalışanlarının  kadroya geçirilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

 

Ceza İnfaz KurumlarıPersoneli Yardımlaşma ve Dayanıma Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazdığı yazıda, "4/B'li CTE çalışanlarını kadroya geçirilmeli" çağrısında bulundu. Cipder tarafından Bakanlığa iletilen yazıda,

 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında toplam 11.350 personel 4/B sözleşmeli olarak görev yapmaktadır. Oldukça zor koşullara sahip ve riskli bir görev alanı olan ceza infaz kurumları, personelin aidiyetinin gelişmiş olmasını, güçlü bir ekip ruhunu ve eğitimli olmayı gerektirir. Ancak ceza infaz kurumlarında görev yapan sözleşmeli kamu görevlileri kadrolu memurlar gibi hizmet öncesi eğitim almadığı, görevde yükselme, unvan değiştirme ve naklen atanma imkânları bulunmadığından; bunun yanında kadrolu memurlardan mali ve özlük hakları yönünden daha yoksun durumda olduklarından bu gereklilikleri sağlamaları güçleştirdiği iletildi.

 

Yazıda, 2016-2017 Toplu Sözleşme Görüşmelerinde de karar bağlanan ve gerekli çalışmaların yapılması konusunda karar alınan hükümler 2 yıllık sürecin tamamlanmasına rağmen henüz işlevsellik gösterememiş ve buna ilişkin bir çalışma yapılamamıştır. Kamu çalışanları arasında bulunan farklılıklardan dolayı sözleşmeli statüde çalışanlar için ayrım göze çarpmakta ve sözleşmeli işe başlayan bir memur 10 yıl sonra da aynı statüde devam etmek durumunda kalmakta, kamu yararı ve kişisel yarar bağlamlarında bir gelişme gösterememektedir.

Hem kadrolu hem de sözleşmeli kamu görevlilerini temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak, aynı kurum içinde kadrolu çalışanlarla aynı işi yapan; görevinin sorumluğunun farkında olarak kamuya hizmet noktasında liyakatini ve sadakatini ispat eden tüm sözleşmeli personelimizin bir an önce kadroya geçirilmesini arz ve talep ediyoruz.değerlendirmesinde bulundu.

 

BAŞKAN GÜL,KADRO KONUSUNU DAİMA DİLLENDİRİYORUZ

Cipder Genel Başkanı İsmail Gül "4B'li personelimizin kadroya geçirilmesi için her platformda bu konuyu dillendiriyoruz.2019 yılında bu konu bizim üzerinde çok duracağımız bir konu olacak. Ve inşallah bu süreci CTE personelimizin lehine dönüştürmek kaydıyla, bütün meslektaşlarımızla kadro alma mücadelemizi vericeğiz" dedi.

KAYNAK:CİPDER