• Haberler
  • İşçi
  • Sık sık sağlık raporu almanın iş akışını bozması geçerli fesih nedeni sayılır mı?

Sık sık sağlık raporu almanın iş akışını bozması geçerli fesih nedeni sayılır mı?

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi, bir işçinin sık sık rapor alması ve bu durumun iş akışını olumsuz etkilemesi halinde işverenin iş sözleşmesini feshetmesinin geçerli bir nedene dayandığına hükmetti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi, bir işçinin sık sık rapor alması ve bu durumun iş akışını olumsuz etkilemesi halinde işverenin iş sözleşmesini feshetmesinin geçerli bir nedene dayandığına karar verdi. Ancak işçinin aldığı son rapor tarihinden itibaren iki ay içerisinde yapılmayan feshin makul süre içerisinde gerçekleştirilmediğinin altını çizen mahkeme, feshin bu nedenle geçersiz olduğuna hükmetti.


Sık sık rapor almanın iş akışını bozması geçerli fesih nedeni olarak kabul edildi
Davacının, iş yerinde yaptığı iş ve bir yıl içerisinde aldığı toplam rapor süresi göz önünde bulundurulduğunda, devamsızlık ve sık sık rapor almanın iş akışını ciddi şekilde etkileyeceği ve işverenin bu tür bir davranışa tahammül etmesinin beklenemeyeceği belirlendi. Ancak davacının son rapor tarihinin 26/08/2021 olduğu, iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda göz önünde bulundurulması gereken iki aylık makul süre olan 23/11/2021 tarihine kadar geçen sürenin bu süreyi aştığı vurgulandı.

Bu nedenle, iş sözleşmesinin bu kadar uzun bir süre sonra feshedilmesinin geçerli bir nedene dayandırılamayacağına karar verildi. Mahkeme, bu sebeple davacının işe iade talebini haklı buldu. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin bu kararına göre, davalı iş yerinin istinaf talebi de yerinde görülmedi.


Sonuç olarak Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi, davacının iş sözleşmesinin geçersiz bir nedenle feshedildiğine hükmetti. İşçinin sık sık rapor alması nedeniyle iş akışının bozulması, işverenin feshi için geçerli bir sebep olarak kabul edilse de, feshin makul süre içerisinde yapılmamış olması nedeniyle işverenin bu fesih hakkını kullanamayacağı belirlendi. Mahkeme, davacının işe iadesine ve belirlenen tazminatların ödenmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, davalının istinaf başvurusunun reddine, istinaf karar harçlarının davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin davacıya ödenmesine ve diğer tüm maddi ve manevi tazminatlara ilişkin kararları da verdi. Karar, 17/01/2024 tarihinde oy birliği ile kesinleşti.

Bakmadan Geçme