Sermaye Piyasası Kurulu lisanslama ve sicil tutma esaslarında değişiklik yaptı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumlar için lisanslama ve sicil tutma esaslarında değişiklik yapma kararı aldı. Bu değişiklik, Resmî Gazete'nin 20 Şubat 2024 tarihli 32466 sayılı sayısında yayımlandı.

  • 98

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumlar için lisanslama ve sicil tutma esaslarında değişiklik yapma kararı aldı. Bu değişiklik, Resmî Gazete'nin 20 Şubat 2024 tarihli 32466 sayılı sayısında yayımlandı.

14 Ağustos 2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)"in geçici 10. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31 Ocak 2024" ibaresi, "31 Ocak 2025" olarak değiştirildi.

Bu değişiklikle birlikte, sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumların lisanslama ve sicil tutma süreçleri ile ilgili bazı tarihlerde değişiklikler yapılmış oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı bu karar, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğin hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülecek.

 

Bakmadan Geçme