Sekiz yıldır doğum yardımı tutarı artmadı

Doğum yardımı tutarı 2015 yılından itibaren artırılmadı. Bu tarihte anlamlı olan doğum yardımı tutarı enflasyonla birlikte buharlaşmıştır. Ülke nüfusundaki artışın azalmaya başladığı düşünüldüğünde niçin doğum yardımı tutarının 8 yıldır sabit tutulduğu merak ediliyor.

  • 147

Doğum Yardımı Ödeneği, 633 sayılı KHK’nın Ek 4’üncü maddesi hükmü gereğince ödenmekte olan doğum yardımı, Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılmaktadır. 1/5/2015 tarihinden itibaren ödenmektedir.

2015 yılıdan beri doğum yardımında hiçbir artış yapılmamıştır. 2024 yılında da doğum yardımı tutarında artış olmayacaktır.

Ülkedeki doğum oranlarının düştüğü düşünüldüğünde doğum yardımı tutarlarının artılmasının gerektiğini düşünüyoruz.

Bakmadan Geçme