Sağlık Bakanlığından 2024 ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek olan 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası için başvuru süreci başladı.

  • 362

Sağlık Bakanlığından 2024 ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek olan 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası için başvuru süreci başladı. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilecek atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak.

Başvuru Koşulları:
1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor.
2. Başvuruda bulunacak olan adaylar arasında DHY (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü) bulunanlar başvuramayacaklar.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanlar başvuruda bulunamayacaklar.

Başvuru Süreci:
- Başvurular, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirilecek.
- Başvuru takvimine göre belirlenen tarihler arasında adaylar başvurularını tamamlayarak tercihlerini kaydedecekler.
- Başvurular kesinleştikten sonra değişiklik yapılamayacak ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak.

Atama Yeri ve Şekli:
- Atama, noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.
- İlk yerleştirme 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı' olarak planlanmıştır.
- İkinci yerleştirme ise 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı' şeklinde gerçekleştirilecektir.

Kura Takvimi:
- Başvurular: 28 Şubat 2024 Çarşamba - 4 Mart 2024 Pazartesi
- Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 18 Mart 2024 Pazartesi
- İnceleme ve İtiraz Süreci: 18 Mart 2024 Pazartesi - 19 Mart 2024 Salı
- Kura Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma

Atamaya Esas İstenen Belgeler:
- Adli sicil durumunu beyan eden dilekçe.
- Askerlik durumunu beyan eden dilekçe.
- Akıl hastalığı durumunu beyan eden dilekçe.
- Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet).
- Mal bildirim formu.

İlan için tıklayın.

Bakmadan Geçme