Sabancı Holding 30 bin genç için seferberlik ilan etti

Sabancı Holding, "Sabancı Gençlik Seferberliği" kapsamında gelecek üç yıl boyunca Türkiye'nin pek çok bölgesini kapsayacak Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı'nı kurmayı planlıyor. Bu proje, 18-34 yaş arasındaki genç yeteneklere yönelik olup, Sabancı Topluluğu şirketlerinin faaliyet gösterdiği şehirlerde Sabancı Gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirilecek.

Üç yılın sonunda yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az iki merkezde ve iki üniversitede sistemin hayata geçmesi ve toplamda 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında tüm katılımcılara yeni beceri ve yetkinlikler kazandırılması, parlak fikirlerinin hayata geçirilmesi ve bu amaçla fon sağlanması amaçlanıyor. Yerel ve ulusal düzeydeki kamu kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde, merkezlerden çıkan girişimlerin büyümesi için gerekli altyapı hizmeti verilecek ve finansmana erişim olanağı sağlanacak.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, projeyle birlikte gençlere fırsat eşitliği sunacaklarını ve geniş bir ekosistem inşa ettiklerini belirtti. Alper, "Biz bu yola çıkarken şunu söyledik: Önce dinleyeceğiz, anlayacağız sonra da harekete geçeceğiz. Gençleri de çok iyi anladığımızı düşünüyoruz. Bu ekosistem içerisinde farklı seçenekleri olacak. İsteyen bizimle birlikte yeni teknolojiler geliştirecek, isteyen kendi şirketini kurmak için çalışacak. Onlar seçecek, biz onlara yardımcı olacağız. Artık gençlere ne yapacaklarını dikte etme dönemi geride kaldı. Onları, bizim adımlarımızı izleyecek bireyler olarak değil, geleceği şekillendirecek potansiyel liderler olarak konumlandırmak, aslında onlara ve ülkemize yapacağımız en büyük iyiliklerden biri" şeklinde konuştu.

Cenk Alper, Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı bünyesinde hayata geçirilecek programların, gençlerin özgeçmişlerine yazabilecekleri en değerli unsurlardan biri olmasını hedeflediklerini ifade etti. "Eskiden 'altın bilezik' kavramını daha çok meslekler için kullanırdık. Bugün yeni altın bilezik; fikir, fırsat, hayal ve özgürlük dörtgeninde şekilleniyor. Dolayısıyla, bu merkezlerimiz ve buralardaki programlarımız gençlerimizin yeni altın bileziği olacak" dedi.

Bakmadan Geçme