Resmi Gazete'de bugün (28.05.2024)

Resmi Gazete'nin 28 Mayıs 2024 tarihli sayısı yayımlandı

Resmi Gazete'nin 28 Mayıs 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

Yürütme ve İdare Bölümü'nde Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kamu iktisadi teşebbüslerine ait kadro ve pozisyonların iptali ve ihdası hakkında kararın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara dair kararlar da yer alıyor.

Atama kararlarına ek olarak, Yönetmelikler kısmında Akdeniz Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırılmasına dair düzenleme ile Alanya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik yer alıyor.

Yargı Bölümü'nde ise Yargıtay 9. Hukuk Dairesine ait bir kararın bulunduğu görülüyor.

İlan Bölümü'nde ise artırma, eksiltme ve ihale ilanlarına yer verilirken, çeşitli ilanlar arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerlerine dair bilgiler paylaşılmış.

 

Bakmadan Geçme