Resmi Gazete'de bugün (24.04.2024)

Resmi Gazete'nin 24 Nisan 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

24 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan bölümlerde yönetmelik değişiklikleri, tebliğ ve ilanlar yer aldı.

Yürütme ve İdare Bölümü'nde yer alan yönetmelikler arasında, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun Çalışma Tarz ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bulunuyor.

Tebliğ bölümünde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2024 yılında uygulanacak ücret tarifesine ilişkin detayları içeren bir tebliğ yayımlandı.

İlan bölümünde ise artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlara yer verildi. Ayrıca T.C. Merkez Bankası'nın belirlediği döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de bu bölümde ilan edildi.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun Çalışma Tarz ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Türk Patent ve Marka Kurumunca 2024 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2024/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bakmadan Geçme