Resmi Gazete'de bugün (20.04.2024)

Resmi Gazete'nin 20 Nisan 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

20 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de önemli kararlar ve düzenlemeler yayımlandı. Bu kararlar ve düzenlemeler, Türkiye'nin çeşitli alanlarında yapılan çalışmaları ve atılan adımları yansıtıyor.

Bugünkü nüshanın en dikkat çekici bölümü atama kararları. Atama Kararları kısmında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar yer aldı.

Yürütme ve İdare Bölümü'nde, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Programı Faz III Projesi'nin anlaşma mektubunun onaylanması hakkındaki karar ön plana çıkıyor. Bu karar, Türkiye'nin enerji sektöründeki uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Kararları bölümünde ise kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin niteliklerine ilişkin değişiklikler ve Kurtuluş Savaşı gazilerinin mirasçılarına "İstiklal Madalyası" verilmesi hakkında kararlar yer alıyor. Bu kararlar, Türkiye'nin tarihi ve ulusal değerlerine olan bağlılığını vurguluyor.

Yönetmelikler ve Tebliğler bölümünde çeşitli sektörlere ilişkin yönetmeliklerin ve tebliğlerin güncellendiği görülüyor. Tarım, gümrük, eğitim gibi alanlarda yapılan düzenlemeler, sektörel standartların iyileştirilmesini ve uyumlu bir çalışma ortamının oluşturulmasını hedefliyor.

İlan Bölümü'nde ise T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri paylaşılıyor. Bu bilgiler, ekonomik durumun izlenmesi ve finansal kararların alınmasında önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Tüm bu kararlar ve düzenlemeler, Türkiye'nin çeşitli sektörlerinde yapılan çalışmaları ve yönetim politikalarını yansıtıyor. Hükümetin, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için attığı adımların ve aldığı kararların bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Programı Faz III Projesi Anlaşma Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8341)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8342)

–– Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Gazilerin Mirasçılarına “İstiklal Madalyası” Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8343)

–– Adana İli, Seyhan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkındaki 6/2/2017 Tarihli ve 2017/9862 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6/2/2017 Tarihli ve 2017/9918 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8344)

–– Bartın İli, Merkez İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Güzelcehisar Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8345)

–– Atakale RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışının Sağlanması Amacıyla Kırıkkale İlinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8346)

–– Balabanlı RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Tekirdağ İlinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8347)

–– Bitlis İli, Adilcevaz İlçesine Doğal Gaz Ulaştırılabilmesi İçin İhtiyaç Duyulan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Taşınmazın, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8348)

–– Kestanederesi RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla İzmir ve Manisa İllerinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8349)

–– R3-Elazığ-1 RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Elazığ İlinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8350)

–– R3-Karaman-1 RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Karaman İlinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8351)

–– R3-Sivas-1-2 RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Sivas İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8352)

–– R3-Yozgat-1 RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Yozgat İlinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8353)

–– Saves Depolamalı Diyarbakır GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Diyarbakır İlinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8354)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8355)

–– 154 kV R3-Muş-4 RES-Muş TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8356)

–– 400 kV Uygar RES TM-İzmir Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8357)

–– Aydın İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8358)

–– Cizre Barajı ve HES Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8359)

–– Kütahya İli, Tavşanlı İlçesinde Bulunan ve İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8360)

–– Van İli, Muradiye İlçesinde Bulunan ve İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8361)

–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8362)

–– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8363)

–– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Yalova Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8364)

–– Ankara ve Kırıkkale İllerinde Yapılacak Olan Savunma Sistemleri Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması ile 6/12/2023 Tarihli ve 7911 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8365)

–– Tekirdağ İlinde Yapılacak Olan Direkt Soğutmalı Slab Döküm ve Sıcak Haddeleme Yöntemi ile Alüminyum Yassı Mamul Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8366)

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

–– Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Prof. Dr. Ömer ÇINAR’ın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2024/95)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109)

YÖNETMELİKLER

–– Kur’an Eğitim Merkezleri Yönetmeliği

–– Cemevlerinin Aydınlatma Giderlerinin Ödenmesine Dair Yönetmelik

–– Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38)

–– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bakmadan Geçme