Resmi Gazete'de bugün (16.05.2024)

Resmi Gazete'nin 16 Mayıs 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

16 Mayıs 2024 Tarihli ve 32548 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

Resmi Gazete'de,  Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmesine dair karar başta olmak üzere önemli düzenlemeler, yönetmelikler, ilanlar,  kararlar, kanunlar, ilanlar, tebliğler ve kararlar yer aldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SEÇME KARARI

–– Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin ŞENTÜRK’ün Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2024/119)

YÖNETMELİKLER

–– Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/4)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/34, K: 2024/60 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/126, K: 2024/67 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/137, K: 2024/68 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/195, K: 2024/71 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bakmadan Geçme