Resmi Gazete'de bugün (09.07.2024)

9 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

Resmî Gazete’nin 32597 sayılı nüshası yayımlandı. Bu sayıda yasama, yürütme, idare ve yargı bölümlerine ait çeşitli kararlar ve yönetmelikler yer alıyor.

Yasama Bölümü: Yeni Kanun ve TBMM Kararları

- Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.
- TBMM Kararları: Dijital Mecralar Komisyonu (1413), Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (1414), İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu (1415), ve Dilekçe Komisyonu (1416) Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatil ve araverme dönemlerinde çalışabilecek.

Yürütme ve İdare Bölümü: Cumhurbaşkanı Kararları ve Yeni Yönetmelikler

- Cumhurbaşkanı Kararları: Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin karar yayımlandı (Karar Sayısı: 8725).
- Cumhurbaşkanlığına Vekâlet: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Cumhurbaşkanlığına vekâlet edeceğine dair tezkere yayımlandı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-11 Temmuz tarihlerindeki ABD ziyaretinden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek.
- Yeni Yönetmelikler: Şehitlik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (Karar Sayısı: 8726), Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler yayımlandı.

Yargı Bölümü: Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesi’nin 8/2/2024 tarihli ve 2019/29456, 2020/19001 başvuru numaralı kararları, 28/2/2024 tarihli ve 2020/1142 başvuru numaralı kararı, 20/3/2024 tarihli ve 2021/40891, 2021/52004 başvuru numaralı kararları yayımlandı.

İlan Bölümü: Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- Çeşitli İlanlar: T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri ilan edildi.

 

 

Bakmadan Geçme