Resmi Gazete'de bugün (09.06.2024)

Resmi Gazete'nin 9 Haziran 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

9 Haziran 2024 tarihli ve 32571 sayılı Resmî Gazete'de, çeşitli yönetmelik değişiklikleri ve ilanlar yayımlandı.

Yürütme ve İdare Bölümü'nde, iki önemli üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler yer aldı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlan Bölümü'nde ise çeşitli yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile diğer çeşitli ilanlar yer aldı. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de bu bölümde yayımlandı.

Bu değişiklikler ve ilanlar, ilgili kurumlar ve vatandaşlar için önemli bilgilendirmeler içermektedir. Resmî Gazete'nin tam metnine internet üzerinden erişilebilmekte.

Bakmadan Geçme