Resmi Gazete'de bugün (07.06.2024)

Resmi Gazete'nin 7 Haziran 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 7 Haziran 2024 tarihli sayısı yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararına göre;  Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı. Arıncı'dan boşalan Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine Salih Tanrıkulu getirildi. 

Ayrıca Uşak, Düzce, Tunceli ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürleri değişti.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Ayrıca Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği'nde de düzenlemeler yapıldı ve bu değişiklikler Resmî Gazete'de yayımlandı.

Tebliğler bölümünde ise işkolu tespit kararları ve ulusal meslek standartlarına dair tebliğler duyuruldu. İşkolu tespit kararlarına ilişkin 2024/19-51 numaraları belirlenirken, ulusal meslek standartlarına dair tebliğin numarası ise 2024/9 olarak ilan edildi.

Yargı Bölümü'nde ise Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli tarihlerde aldığı kararlar Resmî Gazete'de yer aldı. Kararlar, 31/1/2024, 15/2/2024 ve 3/4/2024 tarihlerinde alınmış ve 2019/27554, 2019/40761 ve 2019/25805 başvuru numaralarıyla duyuruldu.

İlan Bölümü'nde ise kamu ve özel sektöre yönelik artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar yayımlandı. Bu ilanlar, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve vatandaşların bilgilendirilmesi açısından önem taşıyor.

 

 

Bakmadan Geçme