Resmi Gazete'de bugün (06.07.2024)

Resmi Gazete'nin 6 Temmuz 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

6 Temmuz 2024 tarihli ve 32594 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bu bölümde yayımlanan yönetmelikler ve kararlar şunlar:

Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna Göre Verilecek İdari Para Cezalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Kapadokya'da idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin yeni düzenlemeler getiriyor.

Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, okulun eğitim-öğretim ve sınav süreçlerine yönelik yeni düzenlemeler içermektedir.

Kurul Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 04/07/2024 tarihli ve 12730 sayılı kararı, enerji piyasasında yapılan düzenlemeleri ve getirilen yenilikleri ihtiva ediyor.

Karar

İdare Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar yayımlandı. Buna göre, Adalet Bakanlığı, Bartın ve Düzce illerinde yeni idare mahkemeleri kurulmasına karar verdi.

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları, çeşitli mahkemelerden gelen duyuruları içeriyor. Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları bölümünde kamu kurum ve kuruluşlarının ilanlarını yer aldı.

Çeşitli İlânlar bölümünde ise kamu ve özel sektörden çeşitli ilanlara dair detaylar yer aldı.

T.C. Merkez Bankası'nın belirlediği günlük döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de ayrıca ilan edildi.

Bakmadan Geçme