Resmi Gazete'de bugün (04.07.2024)

Resmi Gazete'nin 4 Temmuz 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

Resmî Gazete'nin 04 Temmuz 2024 tarihli ve 32592 sayılı nüshasında önemli kararlar ve yönetmelikler yayımlandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararları

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nun 03 Temmuz 2024 tarihli ve 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275 ve 1276 sayılı kararları Resmî Gazete'de yer aldı

Yönetmeliklerde Değişiklikler

Dicle Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi'ne ilişkin eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yeni düzenlemeler yayımlandı.

- Dicle Üniversitesi: Yaz dönemi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte yaz okulu süreçlerine dair yeni kurallar belirlendi.
  
- Karabük Üniversitesi: Ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle eğitim sürecinde çeşitli iyileştirmeler ve güncellemeler yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kararı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) 02 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/ÖİB-K-07 sayılı kararı da yayımlandı. Bu karar kapsamında belirli kamu varlıklarının özelleştirilmesi veya yeniden yapılandırılması öngörülüyor. Kararın detayları ve hangi varlıkları kapsadığı konusundaki bilgiler henüz açıklanmadı.

Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi'nin 7 Mart 2024 tarihli ve 2019/40007, 2020/30704 ve 2021/16758 başvuru numaralı kararları da Resmî Gazete'de yer aldı. Bu kararlarla ilgili detaylar şu şekilde:

- 2019/40007: Başvurunun reddine karar verildi.
- 2020/30704: Hak ihlali tespit edildi.
- 2021/16758: Başvurunun kabul edilebilir olduğuna ve incelemeye alınmasına karar verildi.

İlânlar

Resmî Gazete'de ayrıca artırma, eksiltme ve ihale ilânları ile T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de yer aldı.

 

Bakmadan Geçme