Resmi Gazete'de bugün (04.06.2024)

Resmi Gazete'nin 4 Haziran 2024 tarihli sayısı yayımlandı.'

Resmi Gazete'nin 4 Haziran 2024 tarihli sayısı yayımlandı. Bu sayıda çeşitli yönetmelikler, kurul kararları ve mahkeme kararları yer aldı. İşte detaylar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Bugünkü sayıda, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği yayımlandı. Bu yönetmelik, tıbbi laboratuvarların işleyişine dair önemli düzenlemeleri içeriyor ve laboratuvar hizmetlerinin standartlarını belirlemeyi amaçlıyor.

Kurul Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, 22 Mayıs 2024 tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24314] sayılı kararı ile muhasebe ve denetim standartlarına yeni düzenlemeler getirdi. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi'nin 7 Aralık 2023 tarihli ve E: 2018/117, K: 2023/212 sayılı kararı da bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. Karar, belirli bir anayasal davaya ilişkin önemli hukuki değerlendirmeleri ve sonuçları içeriyor.

İlan Bölümü

İlan bölümünde, çeşitli yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları yayımlandı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen güncel döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de bu bölümde ilan edildi.

 

 

Bakmadan Geçme