Resmi Gazete'de bugün (03.07.2024)

Resmi Gazete'nin 3 Temmuz 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

Resmî Gazete’nin 3 Temmuz 2024 tarih ve 32591 tarihli sayısı yayımlandı.

Atama, görevden alma kararları ile kadro ihdas ve iptalleri

Gazete atama ve görevden alma kararları ile çeşitli kadro ihdas ve iptallerini de ihtiva eden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanırken ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3-4 Temmuz tarihlerindeki Kazakistan seyahati dolasıyılya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına vekâlet edecek.

Tebliğler ve İlânlar

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine ve Ulusal Meslek Standartlarına dair tebliğlerde değişiklikler yapıldı. Ayrıca, yargı ilânları, artırma ve ihale ilânları, çeşitli ilânlar ile T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de yayımlandı.

Bakmadan Geçme