Resmi Gazete'de bugün (02.07.2024)

Resmi Gazete'nin 2 Temmuz 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 2 Temmuz 2024 tarih ve 32590 sayılı nüshası yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan en önemli husus, kabinede 2 bakanın değişmesine ilişkin atama kararları oldu. Atama Kararları, Yürütme ve İdare Bölümü'nde Cumhurbaşkanı Kararları alt başlığı altında yer aldı. Buna göre, görevden affını isteyen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum getirilirken Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına da Kemal Memişoğlu atandı.  

Söz konusu Atama Kararları ile 300'ü aşkın kaymakam ve vali yardımcsının görev yerleri de değişti.

Yürütme ve İdare Bölümü'nde ise çeşitli Cumhurbaşkanı kararları dikkat çekti. Balıkesir ve Bursa illerinde elektrik üretim tesisleri için gerekli olan taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması ile ilgili kararlar (Karar Sayıları: 8695, 8696) yayımlandı. Ayrıca, Cebelibereket Erzin Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin sınırlarının değiştirilmesine ilişkin karar (Karar Sayısı: 8697), 2024 yılı sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifelerine dair karar (Karar Sayısı: 8698), ve Balıkesir ile Çanakkale illerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması hakkında kararlar (Karar Sayıları: 8699, 8700) açıklandı. 

Bir diğer önemli karar ise Artvin Şavşat Çermik Termal Turizm Merkezi'nin tespiti ve ilanı, bunun yanı sıra Ordu Akkuş Argın Yaylası, Erzurum Ilıca ve Yozgat Boğazlıyan Bahariye Cavlak Termal Turizm Merkezlerinin iptal edilmesiyle ilgiliydi (Karar Sayısı: 8701). Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar ile yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerine dair kararlar da yayımlandı (Karar Sayıları: 8702, 8703). Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili karar (Karar Sayısı: 8704) da bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. 

Yasama Bölümü'nde ise 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımına dair usul ve esaslar hakkında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (Karar Sayısı: 8705) ve Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı.

Ayrıca Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (No: 2024/1) duyuruldu. İlan bölümünde ise yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar yer aldı. T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de bugünkü sayıda yayımlandı.

Bakmadan Geçme