Resmi Gazete'de bugün (02.06.2024)

Resmi Gazete'nin 2 Haziran 2024 tarihli sayısı yayımlandı. Bugünkü sayıda çeşitli yönetmelik değişiklikleri ve ilanlar yer aldı. İşte ayrıntılar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Bu değişiklik, yerel yönetimlerin personel kadrolarının düzenlenmesini ve standartlarının güncellenmesini amaçlıyor. Ayrıca, taşkın ve rüsubat kontrolü yönetmeliğinde de değişiklik yapılarak, taşkın risklerini azaltmaya yönelik yeni düzenlemeler getirildi.

İlan Bölümü

Bugünkü Resmi Gazete'nin ilan bölümünde çeşitli artırma, eksiltme ve ihale ilanları yer aldı. Bunun yanı sıra, farklı kurumlar tarafından yayımlanan çeşitli ilanlar da bulunuyor. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de ilan edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, yerel yönetimler ve taşkın kontrolüne ilişkin önemli düzenlemeler ile finansal bilgiler başta olmak üzere birçok önemli duyuruyu içeriyor. Bu bilgiler, ilgili alanlardaki profesyoneller ve vatandaşlar için değerli veriler sunuyor.

Bakmadan Geçme