Re'sen emeklilikten kimler faydalanabilir?

Re'sen emeklilik, kamu kurumlarının yasalarla belirlenmiş belli hallerde tek taraflı olarak yaptığı göreve son verme işlemi olarak tanımlanır. Bu emeklilik türüne kimlerin tabi olduğu ve nasıl bir süreçten geçtiği birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Re'sen emeklilik, kamu kurumlarının yasalarla belirlenmiş belli hallerde tek taraflı olarak yaptığı göreve son verme işlemi olarak tanımlanır. Bu emeklilik türüne kimlerin tabi olduğu ve nasıl bir süreçten geçtiği birçok kişi tarafından merak ediliyor.

 MEMUR5.COM editörü mevzuatı ve idari görüşleri inceleyerek kapsamlı bir rehber hazırladı.

Re'sen emekliye sevk edilenlerin tahsis işlemleri, kurumların 5434 sayılı Kanunun ek 26'ncı maddedeki usule göre 39'uncu maddenin ilgili fıkrasına istinaden alınacak emekliye sevk onayının ilgililere tebliğ edilerek gerçekleşir. Bu işlem sonrasında görevleri ile ilişikleri kesilen kişilerin düzenlenen emeklilik belgesi Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına intikal ettirilir.

Peki re'sen emeklilikten kimler yararlanabilir? İşte detaylar:

1. Görülen Lüzum Üzerine Re'sen Emeklilik (39/b):
30 hizmet yılını tamamlamış olanlar, seçilmiş belediye başkanları ve illerin daimi komisyon üyeleri hariç, kurumlarınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın re'sen emekliye sevk edilebilir. Bu durumda, 61 yaşlarını doldurmamış olanlar için emekli aylığı bağlanabilir.

2. Sicilleri Üzerine Re'sen Emeklilik:
   - Askeri Personelin Sicilen Emekliliği (39/e): Subay ve askeri memurlar ile gedikli subay ve gedikli erbaşlar ahlak veya disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine emekliye sevk edilebilirler.
   - Sivil İştirakçilerin Sicilen Emekliliği (39/f):5434 sayılı Kanunun 39-e fıkrasında belirtilenler dışında kalanlar ahlak ve yetersizlik sebepleriyle re'sen emekliye sevk edilebilirler.

3. Yaş Haddi Sebebiyle Re'sen Emeklilik (39/c):
İştirakçilerden yaş haddi uygulananlar, kurumlar tarafından 15 yıl fiili hizmet süresini doldurduklarında re'sen emekliye sevk edilirler.

Ayrıca belirli meslek grupları için de yaş haddi belirlenmiştir. Subaylar, emniyet mensupları, gümrük koruma mensupları ve diğer meslek grupları için belirlenen yaş haddi detayları 5434 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde yer almaktadır.

Re'sen emeklilik sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, emekliye sevk edilenlerin SGK'nin haklarında tahsis işlemi yapıldıktan sonra, emeklilik işlemlerinin idari yargı kararı ile iptal edilmesi durumunda ödenen ikramiyenin ilgililerden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Netice itibarıyla re'sen emeklilik süreci detaylı bir şekilde incelendiğinde, belirli şartları taşıyan ve yasal düzenlemelere tabi olan kamu görevlilerinin bu haklardan yararlanabileceği görülmektedir. Ancak, bu süreçte dikkat edilmesi gereken yasal detaylar ve kurumsal prosedürler bulunmaktadır. Bu nedenle, re'sen emeklilikle ilgili süreçlerde uzman görüşü almak ve yasal düzenlemeleri dikkatlice incelemek önemlidir.

Bakmadan Geçme