Polis teşkilatı mensuplarının borçlanma hakları: Kimler yararlanabilir?

5510 Sayılı Yasa kapsamında, Polis Akademisi ve fakülte öğrencileri ile aktif görevdeki emniyet personeli borçlanma hakkından yararlanabiliyor. Emekli veya diğer sektörlere geçmiş personel ile vefat edenlerin aileleri bu haktan faydalanamamakta

  • 82

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, polis memurları ve emniyet teşkilatı içerisinde görev yapan diğer personel için belirli borçlanma hakları tanınıyor. Bu kapsamda, borçlanma hakkından yararlanabilecek polisler şu şekilde sıralanabilir:

1. Polis Akademisi'nde Eğitim Alan Öğrenciler: Polis Akademisi'nde veya diğer fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına eğitim gören öğrenciler borçlanma hakkına sahiptir. Bu, devlet tarafından finanse edilen eğitim programlarına katılan ve gelecekte emniyet teşkilatında görev yapacak öğrencileri kapsar.

2. Kendi Hesabına Okurken Emniyet Genel Müdürlüğü Hesabına Devam Edenler: Kendi imkanlarıyla eğitim alırken, daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen bir eğitim programına transfer olan ve böylece eğitimlerini Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına devam ettiren öğrenciler de borçlanabilirler.

3. Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çalışanlar: Halihazırda Emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan personel, yani aktif olarak emniyet teşkilatında çalışan polisler de borçlanma hakkından faydalanabilir.

Ancak Emniyet hizmetleri sınıfında çalışmayanlar, yani emekli olmuş veya başka bir sektöre geçmiş kişiler ile vefat eden personelin dul ve yetimleri bu borçlanma hakkından yararlanamazlar.

Bu düzenleme, özellikle eğitimleri sırasında veya hizmet süreçlerinde belirli haklardan yararlanmaları için polis memurlarına ve emniyet teşkilatında görev yapan diğer personele özel bir imkan sunmaktadır. Bu sayede, emniyet teşkilatının eğitimli ve yetkin personel ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.

Bakmadan Geçme