• Haberler
  • Memur
  • Polis Akademisi'nin sözlü sınavı 'hukuka aykırı' bulundu

Polis Akademisi'nin sözlü sınavı 'hukuka aykırı' bulundu

Polis Akademisi Başkanlığı’nın eğitim sonu sınavında haksızlığa uğradığını iddia eden bir öğrencinin başvurusu, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından haklı bulundu. KDK, sınavın iptal edilmesi ve mülakatların kayıt altına alınması yönünde tavsiye kararı verdi.

Birgün gazetesinden Okan Yücel'in haberine göre, Polis Akademisi'nin eğitim sonu sınavında düşük puan aldığını belirten öğrenci, sınavın iptali için 1 Şubat'ta Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Öğrenci, Ankara Akyurt’taki Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) eğitim almaya 100 puanla hak kazandığını, ancak eğitim sonu sınavında sorulara doğru yanıt vermesine rağmen ‘temsil ve ikna kabiliyetinin meslek için yetersiz olduğu’ gerekçesiyle 68 puan alarak başarısız sayıldığını ifade etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuran öğrencinin iddiasını haklı bularak sınavın hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirtti. Kurum, değerlendirme formunda verilen cevapların tutanağa bağlanmadığını ve verilen puanların komisyon üyeleri tarafından gerekçelendirilmediğini vurguladı.

Kamu Başdenetçisi’nin kararında, “Sınavın başvuran açısından iptal edilerek hukuka, hakkaniyete ve iyi yönetim ilkelerine uygun olacak şekilde yeni bir sözlü sınav düzenlenmesi; bundan sonra düzenlenecek sözlü sınavların iyi yönetim ilkelerinden olan ‘nesnellik’, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘hesap verebilirlik’ ve ‘kararların gerekçeli olması’ ilkelerine uygun yapılmasını teminen, adaylara verilen puanların gerekçelerini ortaya koyacak tedbirlerin ve sınavların ses ve görüntü ile kayıt altına alınması hususunda Polis Akademisi Başkanlığına tavsiyede bulunulmasına Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.” ifadelerine yer verildi.

Bu karar, Polis Akademisi’nde daha şeffaf ve adil bir sınav süreci için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

 

Bakmadan Geçme