Personel rızası dışında hafta sonu çalıştırılabilir mi?

PTT'de 399 KHK'ya tabi çalışanların cumartesi günleri rızası dışında çalıştırılması hukuka aykırı bulundu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde (PTT) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi olarak "dağıtıcı" unvanıyla görev yapan Mukadder E, Yenimahalle Posta Dağıtım Müdürlüğü'nde cumartesi günleri isteği dışında çalıştırılmasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek açtığı davayı kazandı.

İlk Derece Mahkemesi Kararı

Ankara 4. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, Erdener'in haftada 40 saati aşan fazla mesai çalışmasının kaldırılmasına yönelik başvurusunun reddine ilişkin işlemi iptal etti. Mahkeme, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresinin 40 saat olduğunu ve fazla çalışmanın sadece zorunlu ve istisnai hallerde uygulanabileceğini belirtti. Bu nedenle, personel açığını kapatmak amacıyla sürekli fazla mesai yaptırmanın hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

İstinaf Süreci

PTT A.Ş., ilk derece mahkemesinin kararına itiraz ederek istinaf yoluna başvurdu. Ancak Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. Dava Dairesi, PTT'nin itirazını reddetti ve ilk derece mahkemesinin kararını onayladı. Bölge İdare Mahkemesi, idari işlemin hukuka aykırı olduğunu ve sürekli fazla çalıştırma uygulamasının kaldırılması gerektiğini belirtti.

Davalı İdarenin Savunması

PTT A.Ş.'nin savunmasında, şirketin diğer kargo şirketleriyle rekabet edebilmesi için cumartesi günleri de çalışmanın gerekli olduğu belirtildi. Ancak mahkeme, idari yetkinin sınırlandırılamayacağını ve personelin ruh ve beden sağlığının ihmal edilemeyeceğini vurguladı.

Kararın Önemi

Bu karar, PTT A.Ş.'de görev yapan 399 KHK'lı personelin isteği dışında cumartesi çalıştırılamayacağını kesin bir şekilde ortaya koymuş oldu. Mahkeme, fazla mesainin sadece zorunlu ve istisnai hallerde uygulanabileceğini belirterek, personelin haklarını koruma altına aldı.

*

Bakmadan Geçme