• Haberler
  • Emekli
  • Ölen sigortalının eşine ve çocuklarına maaş bağlanmasının şartları nelerdir?

Ölen sigortalının eşine ve çocuklarına maaş bağlanmasının şartları nelerdir?

Ölen bir sigortalının yakınlarına ölüm geliri bağlanması için belirlenen şartlar ve başvuru süreci, detaylı bir mevzuat çerçevesinde işlemekte.

Ölüm geliri, bir sigortalının iş kazası, meslek hastalığı veya sürekli iş göremezlik geliri alırken hayatını kaybetmesi durumunda, sigortalının hak sahiplerine yönelik olarak ödenen bir gelir olarak tanımlanıyor. Bu ödeme, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'ne göre belirli şartlar çerçevesinde ve belirli bir süreç dahilinde gerçekleştiriliyor.

Ölüm Geliri İçin Şartlar

Ölüm geliri bağlanması için belirli şartlar bulunmaktadır. Bunlar:
- Sigortalının iş kazası, meslek hastalığı veya sürekli iş göremezlik geliri alırken hayatını kaybetmiş olması,
- Sigortalının eşinin ölüm tarihinde yasal olarak sigortalıyla evli olması,
- Sigortalının çocuklarının belirli yaş, öğrenim durumu veya maluliyet gibi kriterlere sahip olması gibi koşullar yer almaktadır.

Eşe Ölüm Geliri Bağlanması Şartları

Sigortalının eşine ölüm geliri bağlanabilmesi için gerekli şartlar:
- Ölüm tarihinde sigortalının eşiyle yasal evlilik bağı bulunması gerekmektedir.
- Sigortalının dul eşine % 50 oranında aylık bağlanmaktadır.
- Dul eşin, Kanunun belirli maddeleri kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı gereği çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 oranında aylık bağlanabilmektedir.

Çocuklara Ölüm Geliri Bağlanması Şartları

Ölen sigortalının çocuklarına ölüm geliri bağlanabilmesi için gerekli şartlar:
- Çocukların cinsiyeti, yaşları, öğrenim durumu ve medeni halleri gibi kriterler göz önünde bulundurulur.
- Yapılan düzenlemelere göre, çocuklara 18 yaşına kadar, lise veya dengi öğrenim görmesi durumunda 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim görmesi halinde ise 25 yaşına kadar ölüm aylığı bağlanabilmektedir.
- Malul çocuklara ise Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edildiği takdirde aylık bağlanabilmektedir.

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Ölüm geliri başvuruları, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerine Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile yapılabilir. Başvuru için gerekli belgeler arasında sağlık kurulu raporu (malul çocuklar için), vasi ilamı (vasi tayin edilmesi durumunda) gibi belgeler bulunmaktadır. Başvuruların Türkiye.gov.tr üzerinden de yapılabileceği belirtilmiştir.

 

Bakmadan Geçme