• Haberler
  • Memur
  • Öğretmen atamalarına ilişkin kritik düzenleme

Öğretmen atamalarına ilişkin kritik düzenleme

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. 

Yapılan değişiklikle sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

Yapılan değişiklikle sözlü puanın başarıya etkisi % 50'ye çıkarılmıştır. 

Öğretmen adayları mülakat sınavına dahi itiraz ederken yapılan değişiklik sonrasında mülakat sınavının etkisi daha da artmış oldu.

Yapaılan değişiklikte neler yer alıyor?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Bakmadan Geçme