Ocak sonrasında makam sahiplerinin yanında çalışanların ilave ücreti arttı

Maaş katsayısındaki artış sonrasında birçok ödemede artış oldu. Bunlardan birisi de makam sahiplerinin yanında çalışanların alacağı ilave ücrettir.

  • 145

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 14’üncü maddesinde yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personele en yüksek devlet memuru aylığının % 200’ünü geçmemek üzere ilave ek ödeme yapılabileceği belirtilmiştir. Buna göre; Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personele En Yüksek Devlet Memuru aylığının % 200’ünü geçmemek üzere ilave ek ödeme yapılabilmektedir.

Bu personele yapılacak ek ödeme oranını belirlemeye ilgisine göre Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yetkilidir. Bunlara, görevlendirilmelerinden dolayı mevzuatı uyarınca da herhangi bir ad altında ödeme yapılması halinde, bu ödemelerden yalnızca biri ödenir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Makam hizmetleri oldukça geniş bir kavram olup, özel kalem müdüründen çaycıya ve hizmetliye kadar bu kapsamda değerlendirmek mümkündür. Yine bu ödeme için personel ifadesi kullanılarak memur veya diğer statüdeki personel ayrımı da yapılmamıştır. Ayrıca, yakın koruma hizmetlerinin neler olduğu da açıktır.

En Yüksek Devlet Memuru aylığının yani Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın gösterge ve ek gösterge toplamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutarın % 200’ünü geçmemek üzere yapılacaktır. Bu tutarın rakamsal karşılığı ise 9.500 * 0,760871 * % 200 = 7.228,27 TL ödenecek brüt tutardır.

Bu ödemeden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi alınmaktadır.

Bakmadan Geçme