Ocak ayından itibaren idari görev ek tazminatı arttı

375 sayılı KHK ile idari görevlerde bulunanlardan bazılarına ek idari görev tazminatı adı altında ödeme yapılmaya başlandı.

  • 107

375 sayılı KHK’nin ek 38 inci maddesinde yapılan düzenleme ile getirilen ek tazminat idari görevlerde bulunan yöneticilere ödenmektedir.

4.000 ila 16.000 gösterge rakamı arasında yapılan ek tazminat idari unvanlara göre değişmekte olup maddede belirtilen göstergelerin maaş katsayısı ile çarpımından oluşmaktadır.

En düşük gösterge 4000, en yüksek gösterge ise 16.000'dir.  

Buna göre idari görevlerde bulunanlara ödenen en düşük ek tazminat tutarı 4.000 *0,760871 = 3.043,48 TL, en yüksek ek tazminat tutarı ise 16.000 *0,760871 = 12.173,93 TL’dir. Bu ödemeden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmektedir.

En yüksek ek tazminatı en yüksek devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı almaktadır.

Bakmadan Geçme