O karar sonrası emekliler artık bu kurumlarda çalışamayacak

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla, devlet yardımı alan dernek ve vakıflarda emekli olanların çalışma durumu belirsizlik kazandı. Karar, emeklilerin sosyal güvenlik hakları ve çalışma hayatına katılımlarını yeniden şekillendirme potansiyeline sahip.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), devletten yardım alan bazı dernek ve vakıflarda emeklilerin çalışmasına izin veren kanun maddesini iptal etmesi, Türkiye'deki emekliler ve ilgili kurumlar için önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Özellikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na 2021 yılında eklenen Ek Madde 20, belirli dernek ve vakıflarda emekli olan bireylerin çalışmaları halinde emekli aylıklarının kesilmemesini sağlamıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin 14 Haziran 2024 tarihli kararıyla bu düzenleme tamamen iptal edilmiş ve geçiş süreci öngörülmemiştir.

Bu karar, özellikle Kızılay gibi önemli kurumlar başta olmak üzere, söz konusu dernek ve vakıflarda emekli olduktan sonra çalışanların statülerini etkileyecek önemli sonuçlar doğurabilir. Kararın uygulamaya geçmesiyle birlikte, bu kurumlarda çalışan emeklilerin artık emekli aylıklarını korumak adına belirli seçeneklerle karşı karşıya kalacakları öngörülmektedir.

Emekliler için bu durum, hem finansal hem de sosyal güvenlik açısından önemli değişiklikler getirebilir. İptal edilen düzenleme öncesinde bu kurumlarda çalışan emekliler, emekli aylıklarını kaybetmeden sosyal hayatlarına devam edebiliyorlardı. Ancak yeni durumda, çalışmaya devam etmeleri halinde aylıklarının kesilebileceği veya kurumdan ayrılmak zorunda kalabilecekleri görünmektedir.

Bu kararın geniş çaplı etkileri olabileceği gibi, aynı zamanda emeklilerin sosyal haklarını ve çalışma hayatına katılımlarını nasıl şekillendireceği de önemlidir. Bu tür düzenlemeler, sosyal güvenlik politikaları ve emeklilik sonrası çalışma hakları üzerine daha geniş bir tartışma platformunu da beraberinde getirebilir.

 

Bakmadan Geçme