Murakıp nedir ne iş yapar?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde denetmen olarak görev yapanlar 'murakıp' unvanı taşıyor. Murakıp kadrosundaki kamu çalışanlarının ne görev yaptıkları her dönem cevabı sık aranan sorular arasında yer alıyor. Haberimizde bu konuya açıklık getirmeye çalıştık.

  • 575

Murakıplar Görev ve Çalışma Yönergesi, murakıp kadrolarındaki personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenliyor.

Murakıplar Görev ve Çalışma Yönergesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda denetmen olarak görev yapan "murakıp" unvanını taşıyan personelin sorumluluklarını ve çalışma esaslarını düzenliyor. Yönerge, murakıpların görevlerini detaylı bir şekilde açıklarken, başlıca görevler arasında cami ve Kur'an kurslarını denetleme, inceleme, soruşturma yapma ve hizmet içi eğitimlerde ders verme gibi hususlar bulunuyor.

memur5 banner X hesabı

Bu yönerge, murakıpların saygınlık, güven ve tarafsızlık ilkelerine riayet etmeleri gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, görevlendirme süreci, tahkikat süreci, raporlama prosedürleri, haftalık denetim programları ve grup denetimleri gibi konular da detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Yönergeye göre, murakıpların başlıca görevleri arasında müftülüklerde düzenlenen programlara uygun olarak cami ve Kur'an kurslarını denetlemek, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapmak, hizmet içi eğitimlerde ders vermek gibi hususlar yer alıyor. Ayrıca, murakıpların görevlerini yerine getirirken saygınlık, güven ve tarafsızlık ilkelerine riayet etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

Yönergede, murakıpların görevlerini yerine getirirken dikkat etmeleri gereken genel esaslar, görevlendirme süreci, tahkikat süreci, raporlama prosedürleri, haftalık denetim programları ve grup denetimleri gibi konular detaylı bir şekilde açıklanmış durumda.

memur5 banner 1 whatshapp kanal hesabı

Bu yönerge, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda murakıp kadrolarındaki personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleniyor. İçeriği şu ana başlıklar altında özetlenebilir:

1. Amaç ve Kapsam: Yönergenin amacı ve kapsamı belirtilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın murakıp kadrolarındaki personeli kapsar. Dayanak olarak ilgili yasal düzenlemeler gösterilir.

2. Tanımlar: Yönergede geçen önemli terimlerin tanımları yapılır.

3. Görevler ve Genel Esaslar: Murakıpların görevleri ve bu görevleri yerine getirirken uymaları gereken genel esaslar belirtilir.

4. Görevlendirme: Murakıpların nasıl görevlendirilecekleri ve kimlere bağlı olarak çalışacakları açıklanır.

5. Tahkikat: Murakıpların inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapma süreçleri detaylı olarak açıklanır.

memur5 banner3 facebook hesabı

6. Raporlar ve Raporlama Süreci: İnceleme, ön inceleme ve soruşturma raporlarının hazırlanma süreci, içeriği ve teslim edilme prosedürleri detaylı olarak açıklanır.

7. Haftalık Denetim Programları ve Grup Denetimleri: Haftalık denetim programlarının nasıl oluşturulacağı ve grup denetimlerinin nasıl gerçekleştirileceği açıklanır.

8. Çeşitli ve Son Hükümler: Murakıpların murakabe/rehberlik ve teftiş defteri tutma yükümlülüğü, müftülüklerin görev ve sorumlulukları, kayıt işleri, yazışma usulü, hizmet içi eğitim gibi konular ele alınır.

 

Yorumlar 5
Kadir BOZKUL 09 Mart 2024 16:30

Bunca yük ve sorumluluk'a rağmen eşdeğer kadrosundaki Şube Müdürleri ile arasındaki maaş farkı 10 bin üzerinde ve makas sürekli açılıyor.

Kendini bilen 09 Mart 2024 10:29

Maaşları eşdeşer kadrolara oranla 10 bin fark var garip durum hakim

Adem Gün 08 Mart 2024 23:04

Murakıpların görevleriyle ilgili güzel bir tanıtım olmuş, teşekkürler. Ancak murakıpların ifa ettiği görevler içinde zikredilmese de rehberlik kısmı atlanmış! Burası çok önemli oysaki! Taşradaki personelin çalışma azmi ve kurumsal aidiyetine çok önemli katkılarda bulunulmaktadır.

Ercüment b 08 Mart 2024 20:02

Murakıp,DİB taşra biriminde görev yapan, tahkikat,soruşturma,inceleme yaptığı memurla aynı maaşı alan, eşdeğer kadrodaki memurlardan 10 binTL düşük maaş alan, tahkikat yaptığı memurun”maaşınız düşükse, kuran kurslarında size nöbet yazalım diyen görevlilere denetim yapan memurdur.

Recep kozan 08 Mart 2024 18:05

Hocam eşdeğer kadrodaki memurlarla aldıkları ücretleri de yazar mısınız. Eşdeğer kadrodakilerle 10 bin TL fark oluştu ve tahkikat, soruşturma yaptığımız memurla aynı ücret alıyoruz. Soruşturma yaptığımız memur bize diyor ki, ücret az geliyorsa size nöbet yazalım yurtlarımızda , kuran kurslarında ek ders yazalım gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Lütfen bunlara da değinirseniz sesimizi duyurmamızda yardımcı olabilirsiniz.

Bakmadan Geçme