Mükerrer Resmi Gazete'de bugün (24.05.2024)

Resmi Gazete'nin 24 Mayıs 2024 Tarihli ve 32555 sayılı 1. Mükerrer nüshası yayımlandı.

24 Mayıs 2024 tarihli ve 32555 sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer sayı saat 23.33'te yayımlandı. 

Mükerrrer sayıda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek 1. Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar" yer aldı.

Söz konusu "milletlerarası andlaşma", "Yürütm ve İdare Bölümü" başlığı altında yayımlandı.

Bakmadan Geçme