Milli Savunma Üniversitesi 26 akademik personel alacak

MSÜ 3 profesör, 3 doçent, 13 Dr. öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi istihdam edecek.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğü, 6756 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili yasal düzenlemeler kapsamında çeşitli akademik birimlere profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 24 Haziran – 08 Temmuz 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Toplam Kadro Sayısı ve Dağılımı:

MSÜ tarafından toplamda 26 kadro ilan edilmiştir. Bu kadroların dağılımı şu şekilde:
- Profesör: 3
- Doçent: 3
- Dr. Öğretim Üyesi: 13
- Öğretim Görevlisi: 4
- Araştırma Görevlisi: 3

Açılan Kadrolar ve Şartlar:

1. Kara Harp Okulu Dekanlığı, Ankara:
   - Prof. Dr. (Savunma Araştırmaları Bölümü): Yönetim ve Organizasyon alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış, Doçent unvanına sahip, 10 yıl ders verme tecrübesi olan.
   - Doç. Dr. (Savunma Araştırmaları Bölümü): Muhasebe Finansman alanında Doktora yapmış, Savunma Harcamalarında Fayda Maliyet Analizi konusunda yayınları olan, 5 yıl ders verme tecrübesi olan.
   - Dr. Öğr. Üyesi (Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü): Endüstri Mühendisliği alanında Doktora yapmış, Matematiksel Modelleme ve Yöneylem Araştırmaları konusunda yayınları olan, 5 yıl ders verme tecrübesi olan.
   - Dr. Öğr. Üyesi (Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü/Hukuk ABD): Hukuk Fakültesi mezunu, Kamu Hukuku alanında Doktora yapmış, 5 yıl İdare Hukuku ders verme tecrübesi olan, hukuk alanında yayınları olan.
   - Öğr. Gör. (Uluslararası İlişkiler Bölümü/Uluslararası İlişkiler ABD): Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm alanında Yüksek Lisans yapmış, yabancı dil sınavında en az 85 puan almış.

2. Deniz Harp Okulu, İstanbul:
   - Prof. Dr. (Uluslararası İlişkiler Bölümü/Strateji ve Deniz Güvenliği Araştırmaları ABD): Uluslararası Güvenlik ve Terörizm alanında Doktora yapmış, Uluslararası İlişkiler alanında Doçent unvanı almış, 10 yıl ders verme tecrübesi olan.
   - Prof. Dr. (Endüstri Mühendisliği ABD): Endüstri Mühendisliği Lisans mezunu, Endüstri Mühendisliği anabilim dalında Doktora yapmış ve Doçent unvanı almış.
   - Dr. Öğr. Üyesi (Uluslararası İlişkiler/Bölgesel Çalışmalar ABD): Uluslararası İlişkiler alanında Lisans ve Doktora yapmış, Kültür ve Dış Politika üzerine yayınları olan, 5 yıl ders verme tecrübesi olan.
   - Dr. Öğr. Üyesi (Eğitim Bilimleri): Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans mezunu, Klinik Psikolojisi alanında Yüksek Lisans ve Psikotravmatoloji alanında Doktora yapmış.
   - Dr. Öğr. Üyesi (Endüstri Mühendisliği/Yöneylem ABD): Endüstri Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans mezunu, Endüstri Mühendisliği alanında Doktora yapmış, Yöneylem Araştırmaları alanında yayınları olan.
   - Dr. Öğr. Üyesi (Uluslararası İlişkiler Bölümü/Strateji ve Deniz Güvenliği Araştırmaları ABD): Uluslararası İlişkiler bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezunu, Avrupa Birliği ve Deniz Güvenliği konularında çalışmaları olan, 5 yıl ders verme tecrübesi olan.
   - Dr. Öğr. Üyesi (Elektrik Elektronik Mühendisliği/Enerji Sistemleri ABD): Elektrik Mühendisliği Lisans mezunu, Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip, Dağıtım Şebekeleri ve Enerji ile ilgili yayınları olan.
   - Dr. Öğr. Üyesi (Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü/Harp Tarihi ABD): Yeniçağ Tarihi alanında Askerî Tarih konulu Doktora yapmış, 5 yıl ders verme tecrübesi olan.
   - Öğr. Gör. (Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği/Gemi Hidomekaniği ABD): Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümlerinden birinden Lisans mezunu.
   - Öğr. Gör. (Beden Eğitimi ve Spor Bölümü): Beden Eğitimi ve Spor alanında Lisans derecesine sahip, Atletizm alanında en az 2'nci kademe Antrenörlük belgesine sahip, tercihen Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu veya Atletizm branşında millî.

3. Hava Harp Okulu, İstanbul:
   - Dr. Öğr. Üyesi (Eğitim Bilimleri Bölümü): Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tamamlamış, Akademik İyi Oluş, Umut, İyimserlik, Okula Bağlılık ve Psikolojik Uyum konularında yayınları olan, 2 yıl ders verme tecrübesi olan.
   - Öğr. Gör. (Beşeri ve Sosyal Bilimler): Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümlerinden birinden Lisans mezunu, Doktora yapıyor.
   - Arş. Gör. (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü): Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinden Lisans mezunu, Yüksek Lisans yapıyor.

4. Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Balıkesir:
   - Dr. Öğr. Üyesi (Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü): Tarih Bölümü Lisans mezunu, Yeniçağ Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış, Klasik dönem Osmanlı Harp Tarihi üzerine çalışmaları olan, 3 yıl ders verme tecrübesi olan.

5. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Yalova:
   - Doç. Dr. (Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü/Tarih): Tarih Bölümü Lisans mezunu, Tarih alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış, Doçentlik unvanını Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış, Osmanlı Donanması üzerine yayınları olan.

6. Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu, İzmir:
   - Doç. Dr. (Temel Bilimler Bölümü/Fizik): Lisans, Lisansüstü eğitimlerini ve Doçent unvanını Fizik alanında almış, Malzemelerin Klasik Moleküler Simülasyonları, Termal Taşınım Özellikleri konularında yayınları olan.

Başvuru için gerekli belgeler ve diğer detaylar MSÜ'nün resmi web sitesinde yer almaktadır. Başvuruda bulunacak adayların ilgili belgeleri tamamlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Tüm başvurular MSÜ internet sitesinde yer alan duyurular üzerinden takip edilecek.


MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KADRO İLANI

2024-1

 
 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.

 Başvurular profesör ve doçent kadrolarına müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğüne (Yenilevent/İstanbul), doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından ise ilgili dekanlık/yüksekokul/enstitüye, 24 Haziran – 08 Temmuz 2024 tarihleri arasında aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Her aday sadece bir kadroya başvuru yapabilecektir.

 İlanda yer almayan hususlarla ilgili olarak, www.msu.edu.tr adresinde yer alan “MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği” ile “MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Esasları’ndaki şartlar geçerli olacaktır.

 Kadroya seçilen adayların atama işlemleri, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır.

 Personel temini ile ilgili tüm duyurular MSÜ internet sayfasından yapılacaktır. MSÜ internet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

 
1. Başvuru Şartları

 

a. Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,

b. MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği’nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak,

c. Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,

ç. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için ALES şartı aranmaz. Doktorasını tamamlamış adayların jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES muafiyeti başvuru yapan adaylardan muafiyet dilekçesi alınacaktır.),

d. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olmak,

e. Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak,

f . Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak,

g. Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak,

ğ. Doçent ünvanına sahip adaylar sadece profesör ve doçent kadrosuna başvuru yapabilecektir.

h. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Esaslarında her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır.

2. Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı

a. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

b. Özgeçmiş (YÖKSİS’ten fotoğraflı alınacak veya MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

c. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),

ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır),

d. Adli sicil belgesi (e-devlet sisteminden alınacaktır),

e. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır),

f.  İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),

g. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,

ğ. 1 (bir) adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması çizelgesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

h. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri (Adayların yayınlarını Akademik Değerlendirme Çizelgesine göre sıralayarak basılı suretlerin sağ üst köşesine değerlendirme çizelgesindeki madde/fıkra/bent numaralarını yazması gerekmektedir),

ı. Başvuru genel değerlendirme çizelgesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

i. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Esasları temel alınarak hazırlanan “Akademik Değerlendirme Çizelgesi”,

j. DOI numarası alınmamış ancak ilgili makam tarafından yayımına karar verilen bilimsel çalışmalar için “Yayımlanması Kabul Edildi” yazısı,

k. Profesör ve doçent kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için doçentlik belgesi (noter onaylı veya e-devlet sisteminden alınacaktır),

l. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar.


Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda başvuru dosyasının 1 adedi fiziki dosya ve 6 adet USB belleğe yüklenmiş pdf formatında dijital dosya olarak hazırlanacaktır. Fiziki dosyanın hazırlanmasında kullanılacak klasör mavi sert kapaklı, sırtlığında başvuran adayın ünvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir. Klasör içeriği bölümlendirilmiş olacaktır. Dosya kapsamında yer verilen d, e, f, g, ğ fıkralarındaki belgeler dijital dosyalara konulmayacak sadece fiziksel dosyada yer alacaktır.

3. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı

a. Aday Bilgi Formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

b. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

c. Özgeçmiş (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

ç. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),

d. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır),

e. Son 5 (beş) yıla ait ALES belgesi,

f. Not Dökümü (Islak imzalı suret ya da doğrulama kodu bulunan belge kabul edilecektir. Not dökümü beyan edilmediği takdirde e-devlet sistemi üzerinden alınan yükseköğretim mezuniyet belgesinde yer alan mezuniyet notu ile başvuru yapılabilir),

g. Adli sicil belgesi (e-devlet sisteminden alınacaktır),

ğ. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır),

h. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),

ı. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,

i. 1 (bir) adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması çizelgesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

j. Varsa bilimsel yayınların listesi ve suretleri,

k. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet sisteminden alınacaktır),

l. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar.

Başvuru dosyasının hazırlanmasında plastik mavi renkli telli dosya kullanılacaktır. Başvuru dosyası bölümlendirilmiş olarak hazırlanacak ve dosya kapağında başvuran adayın ünvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir.

 

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

KADROLARI İÇİN FAALİYET TAKVİMİ

1

Ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihleri

02-04 Ekim 2024

2

Giriş sınavı tarihleri

14-25 Ekim 2024

3

Asil ve yedek adayların açıklanma tarihleri

25-29 Kasım 2024

 

 

Bakmadan Geçme