• Haberler
  • Memur
  • Milli Eğitim Akademisinde görev alan öğretmenlere ne ücret ödenecek?

Milli Eğitim Akademisinde görev alan öğretmenlere ne ücret ödenecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağını Meclis'e sunulmak üzere. Taslakta, Milli Eğitim Akademisinde görev alan öğretmenlere ne ücret ödeneceği sorusu da cevap buluyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı'nda yer alan "Akademide Görevlendirme" başlığı altında yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Akademisi'nde çalışacak kişilere ne kadar maaş ödeneceği netleştirildi.

ÖMK'nın ilgili maddelerine göre, Akademide ders verecek personel, her bir ders için belirlenen gösterge rakamı ile memur aylık kat sayısının çarpımı sonucunda belirlenen miktarda ders ücreti alacak.

Ayrıca, Akademide geçici olarak öğretim elemanı olarak görevlendirilecek personelin çalışma süresi, yükseköğretim kurumlarında geçen süre olarak kabul edilecek. Bu düzenleme, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddesi çerçevesinde yapılmış olacak.

İşte söz konusu maddeler:

Akademide görevlendirme
MADDE 31- (1) Akademide, yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapılarak 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükümlerine göre geçici olarak öğretim elemanı görevlendirilebilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında istihdam edilen personelin Akademideki çalışma süresi yükseköğretim kurumlarında geçmiş sayılır.

(3) Akademinin görev alanına giren eğitimlerde ders vermek üzere Akademinin kadro ve pozisyonlarında görev yapanlardan veya Akademi dışından görevlendirilenlere, her bir ders için (400) gösterge rakamını memur aylık kat sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ders ücreti ödenir.

Bakmadan Geçme