Mesai saatinde 'tespih' sallaması işinden etti!

İddiaya göre makine operatörü olarak çalıştığı iş yerinden, bir elinde tespih sallayarak çalışması kovulmasına neden oldu!

  • 135

Makine operatörü olarak çalıştığı iş yerinden, iddiaya göre bir elinde tespih sallayarak çalışması kovulmasına neden oldu!

TESBİHLE İŞBAŞI İŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRÜR

Mahkeme, 'verilen bu ceza ağır' diyerek işe iadesine karar verdi. Son sözü söyleyen Yargıtay, 'tespihin,kullandığı makinelere takılarak kendisine veya başka bir çalışana zarar verme ihtimali var. Bu nedenle tespihle iş başı yapması, iş güvenliğini tehlikeye düşürür' diyerek kararı bozdu.

ÇALIŞAN TAZMİNAT ALAMADI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 4857 Sayılı Kanun'unda , işyeri disiplin kurallarına ve iş sağlığı ve güvenliği talimatına aykırı hareketlerin haklı fesih nedenleri arasında yer aldığına dikkat çekerek patronun işten çıkarmasını haklı buldu. Bu fesih şekli de işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanmasına engel teşkil ettiğinden çalışan tazminat alamadı.

İŞYERİNDE İMZALANAN EVRAKLARA DİKKAT

Yaşanan ilginç olayda, fabrika çalışanı 2017 yılında, işe başlarken iş sağlığı ve güvenliğine dair bir tutanak imzaladı. Bu tutanağa göre ise, çalışırken sarkan ve düşebilen aksesuar bulundurulması yasaklandı. İşte tam da bu yasağa aykırı hareket ederek çalışırken bir elinde tespih sallayan çalışanın işine son verildi.

YEREL MAHKEME İŞE İADE ETTİ

Çalışanın açtığı işe iade davasında Mahkeme, iş güvenliği riskinin çok düşük olacağı, bu nedenle salt böyle bir davranış nedeniyle iş akdinin feshinin orantılılık ve ölçülülük ilkesiyle bağdaşmayacağını değerlendirerek işe iadeye karar verdi.

YARGITAY: 'TEHLİKE AÇIK'

Ancak Yargıtay makine operatörü olarak çalışan işçinin yaptığı işi de dikkate alarak, 'kullandığı makinelere takılarak kendisine veya başka bir çalışana zarar verme ihtimali bulunan tespihle iş başı yapmasının iş güvenliğini tehlikeye düşüreceği açık' diyerek işvereni haklı buldu.

Bakmadan Geçme