Memurların kabul etmesi yasak olan hediyeler hangileri?

En başta görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri yasaklar arasında yer alıyor.

  • 166

Devlet memurlarının hediye alımına dair sınırlamalar ve yasaklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 29'uncu maddesinde detaylı bir şekilde belirlenmiş durumda. Bu kapsamda, görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri yasaklar arasında yer alıyor. Aynı zamanda, taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler de kısıtlamalara tabidir. Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler ile görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler de yasaklar arasında sayılmaktadır. Bu sınırlamaların amacı, kamu görevlilerinin tarafsızlığını ve itibarını korumak, yolsuzluk ve etik ihlallerin önüne geçmektir.

Kamu personel rejimi konusundaki duayen isim Ahmet Ünlü, konuyu sık sık yazı konusu yapıyor. Ünlü, memurların hangi hediyeleri kabul edemiyeceği sorusunun cevabını da mesaya yatırdı.

Ahmet Ünlü'nün köşe yazısının ilgili bölümü:

Neler hediye alma yasağı kapsamındadır, yani alınamaz?

1- Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri, 2- Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler, 3- Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler, 4- Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

Bakmadan Geçme