Memurlar için kazanılmış hak aylık ne anlama geliyor?

Memurlar açsından kazanılmış hak aylık derece ve kademesi hem görev esnasında hem de emeklilikte oldukça önem arz ediyor.

  • 177

Memurların kazanılmış hak aylığı, 657 sayılı Kanun’a göre devlet memurunun öğrenim durumu ve hizmet sınıfı gibi hususların değerlendirilmesiyle tespit edilen memuriyete giriş derece ve kademesine yine bu kanunda yer alan ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak derece ve kademe üzerinden hesaplanan aylık olarak tanımlanabilir.

Kazanılmış hak aylığına esas aylık derecesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi olarak geçirilen ya da ilgili mevzuatı gereğince bu kapsamda geçmiş gibi değerlendirilen hizmet süreleri ile öğrenim durumu veya kariyeri dikkate alınarak uygulanan derece veya kademe ilerlemeleri sonucunda ulaşılan derece ve kademeyi ifade ediyor.

Memurların hangi hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirileceği 657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinde düzenlendi.

Dolayısıyla her kamu hizmeti kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde dikkate alınmamakta.

Bakmadan Geçme