• Haberler
  • Memur
  • Memurlar hizmet binası içinde kamera sistemi ile takip edilebilir mi?

Memurlar hizmet binası içinde kamera sistemi ile takip edilebilir mi?

Memurların hizmet binaları içinde kamera sistemi ile takip edilmesi konusu Türkiye'de hukuki tartışma konusu.

Memurların hizmet binaları içinde kamera sistemi ile takip edilmesi konusu Türkiye'de  hukuki tartışma konuları arasında yer alıyor. Son zamanlarda Danıştay'ın verdiği kararlar, bu konuda belirleyici olmuş durumda. Özellikle Kırıkkale Üniversitesi örneği, hizmet binaları içinde ve anfilerde kurulan kamera sistemlerinin yasal dayanağı olmadan kullanılmasının tartışıldığı bir dava olarak öne çıkıyor.

Danıştay'ın 2015/2995 E., 2018/1736 K. sayılı kararı ile, kamera izleme uygulamasının sınırları ve usul-esasları belirleyen yasal bir dayanağının bulunmaması, toplanan görüntülerin ileride farklı amaçlarla kullanılabileceği konusunda yeterli güvencenin sağlanmamış olması ve üniversite alanlarında zaten güvenlik amaçlı kamera sistemlerinin bulunması gibi nedenlerle, kamera takip sisteminin çalışanların özel hayat gizliliğini ihlal ettiğine hükmetti.

 Danıştay'ın kararında şu gerekçeler yer aldı:

"Üniversite hizmet binaları içinde, anfi ve derslikler gibi alanlara yerleştirilen kameraların, iş yerinin güvenliğini sağlama amacını aşarak, doğrudan çalışan memurların, diğer memurlarla veya iş sahipleriyle olan ilişkileri, dava konusu uyuşmazlık açısından öğrenci ve öğretim görevlilerinin iletişim ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yapılan haberleşmelerinin gözlemlenmesi anlamına geldiği, bu durumun özel hayatın gizliliği ile temel haklar ve Anayasal ilkelerle bağdaşmadığı ve dolayısıyla dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği..."

Bu gerekçeler doğrultusunda, Danıştay'ın kararıyla kamera izleme sistemlerinin, özellikle içinde bulunduğu kurumun hizmet binası içinde çalışanların günlük işlerinin takip edilmesi amacıyla kullanılmasının sınırlarının netleştirilmesi ve güvence altına alınması gerekliliği vurgulanıyor. Bu tür uygulamaların, yasal çerçevesi belirlenmeden ve özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmeden kullanılması durumunda, hukuki sorunlar doğabileceği ve temel hakların ihlal edilebileceği hususu önemle dikkate alınması icap ediyor.

Bakmadan Geçme