• Haberler
  • Memur
  • Memuriyet statüsü askıda olan memurun göreve başlatılması için önemli tavsiye kararı

Memuriyet statüsü askıda olan memurun göreve başlatılması için önemli tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, askıda olan memurun göreve başlatılması talebini haklı buldu. İdari işlem iptal edilerek, memurun koşullu salıverilme sonrası görevine devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), hapis cezasının infazı süresince memuriyet statüsü askıda olan bir memurun, koşullu salıverme gerekçesiyle tekrar göreve başlatılması talebinin yerine getirilmesi için tavsiye kararı verdi.

Olayın Arka Planı

Isparta İlinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan bir memur, fiili hapis cezasını tamamlayarak şartlı tahliye oldu. Ancak göreve başlama talebi reddedildi. İlk Derece Mahkemesi, mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesi sonucunda, davacının memuriyet görevine tekrar başlatılmasına engel olan herhangi bir hüküm bulunmadığını ve şartlı tahliye edilen davacının göreve başlatılması gerektiğini belirtti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da bu kararı onayladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Değerlendirmesi

Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuranın iddialarını, idarenin açıklamalarını, ilgili mevzuatı ve yargı kararlarını değerlendirdi. 18 yaşından küçükken işlenen hırsızlık suçu nedeniyle ceza alan başvuranın, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca devlet memuru olarak atanmasına engel bir durum bulunmadığı sonucuna varıldı. Bu nedenle başvuranın koşullu salıverildiği tarihten itibaren kamu görevine devam etmesi gerektiği değerlendirildi.

Sağlık Bakanlığı’nın Görüşü

Başvuran, Karaman İli Hastanesinde hizmetli kadrosunda çalışırken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A-5 maddesindeki koşulları kaybettiği gerekçesiyle memuriyetine son verildi. Ancak mahkeme kararı ile bu işlem iptal edildi ve eski görevine iadesi kararlaştırıldı. Bakanlık, cezanın infaz süresince memuriyet statüsünün geçici olarak askıda olduğunu belirtti. Koşullu salıverilme tarihinin 26.05.2023 olmasına rağmen, bihakkın tahliye tarihine kadar (16.12.2024) görevine başlatılmasının hukuken mümkün olmadığını ifade etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuranın koşullu salıverildiği tarihten itibaren göreve başlama talebinin reddedilmesinin hukuka uygun olmadığını belirtti. Koşullu salıverilen kişinin topluma kazandırılması ve uyumunun sağlanması amacıyla görevine devam etmesinin engellenmemesi gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda, başvuranın göreve başlama talebinin reddi işleminin iptali ve göreve başlatılması yönünde tavsiye kararı verildi.

Bakmadan Geçme