• Haberler
  • Memur
  • Memura gönderilen 'dikkatinize' başlıklı ikaz yazısı hukuka aykırı bulundu

Memura gönderilen 'dikkatinize' başlıklı ikaz yazısı hukuka aykırı bulundu

Kamu Denetçiliği Kurumu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastanede görevli doktora verilen 'dikkatinize' konulu yazının hukuka aykırı olduğuna karar vererek, Bakanlığa bu yazının geri alınması yönünde tavsiyede bulundu.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastanede görev yapan doktor, hastane yönetimi tarafından kendisine gönderilen "dikkatinize" başlıklı ikaz yazısının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, Kamu Denetçiliği Kurumu, yazılı ikazların yasal bir dayanağı olmadığını ve bu tür işlemlerin disiplin cezası niteliğinde değerlendirilemeyeceğini belirtti. 

Diğer adı da Ombusmanlık olan KDK, hastane yönetiminin, doktoru görevinde daha dikkatli olması yönünde yazılı olarak uyardığını, ancak bu uyarının hukuki bir dayanağının bulunmadığını ve doktorun özlük dosyasına işlenmemesi gerektiğini vurguladı. Kurum, bu tür yazılı ikazların hukuki sonuçlar doğurabileceği ve kamu personelinin haklarını zedeleyebileceği gerekçesiyle, Sağlık Bakanlığı'na bu ikaz yazısının geri alınması yönünde tavsiyede bulundu.

KDK, Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği tavsiye kararında, ikaz yazısının geri alınması ve bu tür işlemlerin tekrarlanmaması gerektiğini belirtti. Kararın, hukuki sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğu ve idari işlemlerin geri alınmasının geçmişe dönük tüm sonuçlarını ortadan kaldıracağı ifade edildi. 

Kurumun kararı, kamu personeline yönelik yapılan hukuka aykırı uygulamaların önlenmesi ve çalışanların haklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu karara 30 gün içinde yanıt vermesi ve gerekli işlemleri yapması bekleniyor.

Bakmadan Geçme