Mecliste personele cam sürahi dağıtılacak

Tasarruf tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından bir tasarruf tedbirleri Genelgesi yayımlanmıştı. Bu Genelgenin kapsamında Meclis yoktu. Şimdi tüm gözler Meclise çevrildi. Acaba Meclis de tasarruf tedbiri uygulayacak mı? Yemek fiyatları rayiç değere yükseltilecek mi?

TBMM Tasarruf genelgesi, Meclis'in daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattığı sıfır atık projesi ve yeşil dönüşüm projeleri ile başlattığı tasarruf girişimleriyle bütünleşik olarak hazırlanıyor. Sabah gazetesinden Önder Yılmaz haberine göre, önümüzdeki hafta açıklanacak genelgede yer alması beklenen tedbirler özetle şöyle:

Arıtma suyu kullanılacak 

Fazla su kullanımı önlenecek. Kampüs içindeki yeşil alanların sulanması gece yapılacak. Sebil ve damacana su kullanımı belli birimlerde kaldırılacak. Sebiller sadece vatandaşın bulunduğu alanlarda bulundurulacak. Başta çay ocakları olmak üzere personelin yoğun kullanımdaki yerlere arıtma cihazı takılacak ve musluk suyu kullanılacak.

Cam sürahi dağıtılıyor 

Tek kullanımlık kağıt ve plastik bardaklar ile pet şişe su uygulamasına son verilecek. Bu amaçla personele camdan sürahi ve bardak dağıtımına başlandı. Cam kavanoz üzerine TBMM Başkanı Kurtulmuş'un "hediyemizi sıfır atık hareketine katılmanız ve doğayı koruma bilinciyle kullanmanız dileğiyle" notu yazıldı.

Araçlara sınırlama 

Bürokraside hiçbir yöneticinin makam aracı olmayacak. Ortak taşıt havuzundan hizmet aracı kullanılacak.

Elektrikli araç teşvik edilecek 

Başkanlık Divanı ve grup başkanvekillerinin kullandığı yabancı makam araçları daha önceden yapılan sözleşme süreleri tamamlanınca peyderpey elektrikli yerli araca dönüştürülecek. Meclis'in ömrünü tamamlayan 20 aracı hurdaya çıkarılırken, 20 adet TOGG alımı gerçekleşti. Şimdiye kadar yapılan elektrikli araca dönüşme faaliyetleri ekseninde akaryakıtta yüzde 66 tasarruf daha şimdiden sağlandı.

Enerjide tasarruf 

TBMM'de güneş enerjisi kullanımına geçilecek. Bahçeli lokantada başlatılan ilk pilot uygulama tüm birimlere yaygınlaştırılacak. Doğalgaz kullanımı başta olmak üzere yeşil dönüşüm kriterleri dikkate alınarak tüketim kısıtlanacak.

Kağıt kullanımı kalkacak 

Tasarruf genelgesi öncesinde başlatılan "Kağıtsız Parlamento" uygulaması kapsamında, TBMM'nin tüm iş ve işlemlerinde kağıt sıfır denilecek düzeye indirilecek. Milletvekillerine dağıtılan kanun teklifleri başta olmak üzere kağıtla yapılan her türlü işlemler elektronik ortamda paylaşılacak.

Başta soğutma sistemleri başta olmak üzere enerji tüketimini sağlayan sistemlerde tasarruf uygulamasına gidilecek. Soğutma dereceleri tasarrufa göre ayarlanacak, personele kapı ve pencerelerin açık bırakılmaması uyarısı yapılacak.

Gezilere sınırlama 

Yurtdışı geziler sınırlandırılacak. Gezi heyetine katılanların sayısı programın içeriği ve önemine göre daraltılarak belirlenecek.

Yurtdışına yüksek lisans ve görgü eğitimi için personel gönderimi zorunlu olanlar dışında kaldırılacak.

Yatırım programı daraltılacak. Bu yıl temeli atılması planlanan kütüphane ve sergi salonu Projesi askıya alınacak.

Kokteyl ve resepsiyonlar 

Meclis tarafından düzenlenen resmi etkinlikler, resepsiyonlar ve kokteyller elzem olanlar dışında azaltılacak. Meclis çatısı altında farklı kurumların verdiği resepsiyon ve etkinlikler de sınırlandırılacak.

Sağlık harcamalarına gözaltı 

Meclis'in önemli harcama kalemlerinden olan sağlık harcamaları mercek altına alınacak. Özel hastanelerle gerçekleştirilen protokollerde uygulanan "sağlık provizyon bilgi sistemi" üniversite, kamu ve vakıf hastaneleri için de hayata geçirilecek. Böylece bu hastanelerdeki tüm harcama kalemleri tek tek Meclis tarafından görülebilecek. Meclis, faturalandırılan harcamaların hangilerini ödenip ödenmeyeceğine tasarruf tedbirleri doğrultusunda karar verecek.

Hedef yüzde 25 tasarruf 

2024 yılı için 9.5 milyar TL bütçesinin yüzde 69'u maaş gibi milletvekili ve personel giderlerinden oluşan TBMM'de, yatırım giderlerine yüzde 3,5 pay ayrıldı. Genelgede çerçevesinde TBMM'nin tasarruf hedefinin personel giderleri dışında kalan 3,5 milyar TL'lik kısmı için yüzde 25'lere ulaşması bekleniyor.

Bakmadan Geçme