• Haberler
  • Memur
  • MEB öğretmen dağılımındaki dengesizliği hâlâ çöz(e)medi

MEB öğretmen dağılımındaki dengesizliği hâlâ çöz(e)medi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugünlerdeki en büyük sorunu öğretmen alımındaki mülakat sınavı. Bakanlık mülakatın olacağını ama objektif kriterler getirileceğini ve sistemin şeffaf olacağını belirtiyor.

Bakanlığın yıllardır çözemediği ama çözmesi gereken en büyük sorunlardan birisi de öğretmen dağılımındaki sorundur.

Bu konuda hazırlanan bazı raporlarda norm kadro verilerine göre en az 100 bin öğretmen ihtiyacının olduğu Millî Eğitim Sistemi’nde aynı anda 50 bine yakın norm fazlası öğretmen ve 80 binden fazla ücretli öğretmen görev yapmaktadır.

Benzer eleştiriler Sayıştay Raporlarında da yer almaktadır. Sayıştay Raporu’ndan çarpıcı bir örnek vermek gerekirse; Ankara’nın Çankaya ilçesinin norm kadrosu 6.822 iken öğretmen mevcudu 8.105’tir. İlçe genelinde öğretmen ihtiyacı 325, öğretmen fazlası ise 1.608’dir. Sayıştay Raporu’nda ayrıca şu ifadelere yer verilmiştir; “Bakanlığın ‘Resmi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mevcut İhtiyaç ve Norm Durumu’na ilişkin veriler incelendiğinde, il ve ilçeler bazında öğretmen ihtiyacı ile öğretmen fazlası sayılarının birçok bölgede yüksek olduğu görülmektedir.

Büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki ihtiyaç ve fazlaya ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, söz konusu illerde öğretmen ihtiyacı 107.109 iken, aynı zamanda 29.626 adet öğretmen fazlası bulunmaktadır. Türkiye genelinde ise 153.640 adet öğretmene ihtiyaç varken, aynı zamanda 41.654 öğretmen norm fazlası durumundadır. İhtiyaç duyulan sayının yüksekliği karşısında aynı zamanda ihtiyaç fazlası olması, kısmen öğretmenlere alanları dışında istekleri olmadan ders görevi verilememesinden kaynaklanıyor ise de, bu dengesizliğin en önemli nedeninin sağlıklı bir planlama yapılmaması ve özellikle bazı merkezlerde çeşitli saiklerle ihtiyacın çok üzerinde öğretmen görevlendirilmesi olduğu açıktır. Örneğin Ankara’da norm kadro 53.036 iken mevcut öğretmen sayısı 53.606’dır. Bir başka deyişle mevcut öğretmen sayısı ihtiyaç duyulan sayının üzerindedir. Ancak buna rağmen 5.169 öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır.”

Sayıştay raporunda belirtilen öğretmen dağılımındaki sorunlar hala devam ediyor.

İhtiyacın giderilmesi için yeni öğretmen alımı yapılmalıdır. Ancak öğretmen dağılımındaki dengesizliğin de çözülmesi gerekmektedir. Öğrenci-öğretmen dengesi merkeze alınarak bu soruna çözüm bulunması gerekiyor. Acı reçete içeren bu soruna çare bulmak için bedel ödenmesi ve birilerinin kötü adam olması gerekiyor. Asker ve emniyet personelinde de zorunlu yer değiştirme olmasına rağmen bu personel grubunda norm kadro fazlası sorunu yaşanmamaktadır.

Bakan Tekin'in bu sorunu gündemine alarak çözüm üretmesi gerkiyor. Aynı şekilde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de personel alımındaki pazarlıkta bu sorunun çözümünü de gündeme getirmesi gerekiyor. Bir tarafta öğretmen fazlası varken diğer tarafta ücretli öğretmen derse giriyor. Bunun kabulü mümkün değildir. Bir de bunların aynı ilde hatta aynı ilçede yaşandığı düşünüldüğünde sıkıntının boyutu daha iyi anlaşılacaktır.

Bakmadan Geçme