MEB'in 2023 Yılı Faaliyet Raporu'ndaki öğretmenlerle ilgili kritik bilgiler

Kamu personel rejimi alanındaki duayen isim Ahmet Ünlü köşesinde Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Yılı Faaliyet Raporundaki öğretmenlerle ilgili önemli bilgileri paylaşıyor. Ünlü, yazısında öğretmen atamasından disiplin cezasına kadar bir çok bilgiye karşılaştırmalı olarak yer veriyor.

  • 361

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü yazısında şu ifadeleri kullanıyor:

"Yıllara göre atama yapılan öğretmen sayıları

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Yılı Faaliyet Raporu incelendiğinde öğretmen atamalarıyla ilgili çok ciddi verilere rastlayamıyoruz. Ancak, daha önceki yıllarda yayınlanan raporlarla bir araya getirdiğimizde önemli verileri elde edebiliyoruz. Bu verilere göre;

1- 2013 yılında 39.676, 2014 yılında 49.002, 2015 yılında 51.326 ve 2016 yılında 29.699 öğretmen ilk atama yoluyla göreve başlamıştır. 2017 yılında 22.026, 2018 yılında 25.001, 2019 yılında 40.222, 2020 yılında 41.139 ve 2023 yılında 45.753 Sözleşmeli Öğretmen Ataması (4/B) yapılmıştır. 2020 yılında 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 53 atama, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında da 15 atama yapılmıştır. 2021 yılında 99 milli sporcu, 1.248 engelli öğretmen, 19.958 sözleşmeli öğretmen, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında 30 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 72 atama yapılmıştır. 2022 yılında ise 34.575 sözleşmeli öğretmen, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında 22 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 85 atama yapılmıştır. 2023 yılında ise 45.753 sözleşmeli öğretmen, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında 20 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 68 ve 4.366 engelli öğretmen ataması ile 141 Milli Sporcu ataması yapılmıştır. 2023 yılında 50.348 adetle en yüksek sayıdaki öğretmen ataması yapılmıştır.

2- 2013 yılında 250, 2014 yılında 366, 2015 yılında 404 ve 2016 yılında da 238 öğretmen Açıktan Atama, Kurum içi, Kurumlar Arası ve Yeniden Atama yoluyla göreve başlamıştır. 2017 yılında bu atama türünü göremiyoruz. 2018 yılında (657 sayılı Kanun’un 74 ve 92’nci maddesine göre) 6 açıktan atama yapılmıştır. 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında (657 sayılı Kanun’un 74 ve 92’nci maddesine göre) açıktan öğretmen ataması yapılmamıştır.

3- Sadece 2013 yılında 1.011 Açıktan İlk, Kurum İçi, Kurumlar Arası İlk Atama yapılmış olup, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında bu yöntemle öğretmen ataması yapılmamıştır. 2017 yılında bu atama türünü göremiyoruz. 2018 yılında (657 sayılı Kanun’un 74 ve 92’nci maddesine göre) 6 açıktan atama yapılmıştır. 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında (657 sayılı Kanun’un 74 ve 92’nci maddesine göre) açıktan öğretmen ataması yapılmamıştır.

4- 2013 yılında 106, 2014 yılında 83, 2015 yılında 152, 2016 yılında 63, 2019 yılında 286, 2020 yılında 169 ve 2021 yılında 99, 2023 yılında 141 milli sporcu öğretmen olarak atanmıştır. Ancak, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında bu atama türüne yer verilmemiştir.

5- 2013 yılında 311, 2014 yılında 671, 2015 yılında 723 ve 2015 yılında da 498 engelli öğretmen ataması yapılmıştır. 2017 yılında 1.319 engelli atamasına yer verilmiş, ancak bu atamanın kaç tanesinin öğretmen olduğu bilgisi verilmemiştir. 2018 yılında 515, 2019 yılında 750, 2020 yılında 929 ve 2021 yılında 1.248 engelli öğretmen ataması yapılmıştır. 2022 yılında bu atama türüne yer verilmemiştir. 2023 yılında ise 4.366 engelli öğretmen ataması yapılmış olup bu rakam adeta bir rekordur.

6- 2013 yılında 32, 2014 yılında 1, 2015 yılında 1, 2016 yılında 259 ve 2017 yılında 46 ve 2018 yılında 55 ve 2019 yılında 72, 2020 yılında 53, 2021 yılında 72, 2022 yılında 85 ve 2023 yılında 68 olmak üzere 3713 sayılı Kanun’a göre atama (Şehit Yakını) öğretmen ataması yapılmıştır.

7- 2013 yılında 73, 2014 yılında 136 ve 2015 yılında da 48 olmak üzere yargı kararıyla (İlk Atama, Açıktan, Kurumlar Arası) öğretmen ataması yapılmıştır. 2016 yılında bu yöntemle atama yapılmamıştır. 2017 yılında 22.026, 2018 yılında 25.001, 2019 yılında 40.222 ve 2020 yılında 41.139, 2021 yılında 19.958, 2022 yılında 34.575 ve 2023 yılında 45.753 Sözleşmeli Öğretmen ataması (4/B) yapılmıştır.

Yıllara göre MEB’den ayrılan öğretmen sayısı

Faaliyet raporuna göre, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan 2012 yılında 8.800, 2013 yılında 7.877, 2014 yılında 7.975, 2015 yılında 10.988, 2016 yılında 44.144 ve 2017 yılında 19.217, 2018 yılında 8.982, 2019 yılında 15.019, 2020 yılında 15.021, 2021 yılında 15.063, 2022 yılında 5.771 ve 2023 yılında 23.670 olmak üzere emekli, istifa, göreve son, muvafakat, vefat, müstafi ve devlet memurluğundan çıkarılma yoluyla öğretmen ayrılmıştır. 2016 yılındaki yüksek artış FETÖ/PDY ve BTÖ kapsamında görevine son verilen öğretmen sayılarından dolayıdır. 2023 yılında ayrılan öğretmen sayısının fazlalığının sebebi ise 3600 ek gösterge ve EYT düzenlemesidir.

2023 yılında MEB’de çalışan öğretmen sayısı

2023 yılı Faaliyet Raporu’na göre Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı’nda 1.033.848 öğretmen görev yapmaktadır. 2019 yılı Faaliyet Raporu’na göre ise Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı’nda 946.114 öğretmen görev yapmaktaydı. 2021 yılında 978.709, 2022 yılında 1.009.242 EÖH sınıfında öğretmen görev yapmaktayken 2023 yılında bu rakam 1.033.848 olmuştur.

MEB’de çalışan toplam personel sayısı ise 2016 yılında 977.893 iken bu rakam 2017 yılında 984.354, 2018 yılında 1.000.090, 2019 yılında 1.027.885, 2020 yılında 1.055.723, 2021 yılında 1.058.160, 2022 yılında 1.093.096 ve 2023 yılında 1.118.433 olmuştur.

2023 yılında MEB’de disiplin cezası verilen personel sayıları

Yine 2023 yılında disiplin cezalarına yer verilmemiştir. Ancak satır aralarında Yüksek Disiplin Kurulunca “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılması teklif edilen 264 personel hakkında karar verildiği ile Yüksek Disiplin Kurulunca “Kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası ile cezalandırılmasına itiraz eden 188 personel hakkında karar verildiğini görüyoruz.

Daha önceki yıllarda disiplin cezalarına ilişkin ayrıntılara yer verilmişti. Buna göre, 2019 yılında 1081 personele Uyarma, 2041 personele Kınama, 414 personele Aylıktan Kesme (2017 yılında 7.298), 209 personele Kademe İlerlemesinin Durdurulması (2017 yılında 680) ve 17 personele Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası verilmiştir. 2018 yılında 360 personele Uyarma, 804 personele Kınama, 294 personele Aylıktan Kesme (2017 yılında 7.298), 77 personele Kademe İlerlemesinin Durdurulması (2017 yılında 680) ve 41 personele Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası verilmişti.

2021 yılı raporunda sadece; 7.381 Soruşturma, 6.103 İnceleme, 194 Ön İnceleme, 39 Suç Duyurusu, 41 Tevdi Raporu ve 13 Ön Rapor hazırlandığı, 2022 yılında 10.845 Soruşturma, 9.079 İnceleme, 303 Ön İnceleme, 66 Suç Duyurusu, 49 Tevdi Raporu, 33 Ön Rapor, 8 Tevsi-i Tahkikat ve 44 Mucipli Ders Denetimi hazırlandığı, 2023 yılında ise 10.923 Soruşturma, 8.446 İnceleme, 319 Ön İnceleme, 46 Suç Duyurusu, 66 Tevdi Raporu ve 33 Ön Rapor hazırlandığı belirtilmiştir."

Bakmadan Geçme